prawosławny
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Bułgarski Kościół Prawosławny z zadowoleniem przyjął ponowną propozycję mianowania go jako kandydata do Pokojowej Nagrody Nobla. Powinien on ją otrzymać za wkła...

Bułgarski Kościół Prawosławny kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla

Jest niemal pewne, że Władimir Putin został ochrzczony przez ojca obecnego patriarchy moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla. Prezydent Rosji opowiedział o tym w fil...

Władimir Putin został ochrzczony przez ojca patriarchy Cyryla

Patriarcha moskiewski i Całej Rusi oświadczył, że dialog z Kościołem katolickim może pomóc zmniejszyć prześladowania chrześcijan na świecie. - Uchylanie się ter...

Dialog ekumeniczny może pomóc zmniejszyć prześladowania

Obrady prawosławno-katolickiej grupy roboczej
W klasztorze św. Daniela w Moskwie na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się grupa robocza ds. współpracy kulturalnej między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym (R...

Obrady prawosławno-katolickiej grupy roboczej

Separatyści w Doniecku uprowadzili prawosławnego kapelana
Samochód, którym jechał ks. Ihor Petrenka - kapelan wojskowy i towarzyszący mu wolontariusz Wadym Perepada został zatrzymany przez rosyjskich rebeliantów 14 lut...

Separatyści w Doniecku uprowadzili prawosławnego kapelana

Separatyści w Doniecku uprowadzili prawosławnego kapelana
Samochód, którym jechał ks. Ihor Petrenka - kapelan wojskowy i towarzyszący mu wolontariusz Wadym Perepada został zatrzymany przez rosyjskich rebeliantów 14 lut...

Separatyści w Doniecku uprowadzili prawosławnego kapelana

Nie chcemy prawosławnego Vaticanum II
Czy w 2016 roku odbędzie się sobór wszechprawosławny, jakie będą jego cele i czy zostanie wykorzystany do celów politycznych Rosji? Z dr. Pawłem Wróblewskim roz...

Nie chcemy prawosławnego Vaticanum II

Od suchego chleba po surowe mięso
W średniowiecznych kronikach zachowało się specjalnie zamówienie produktów spożywczych złożone przez francuskiego króla Ludwika XI. Król chciał sprawić radość p...

Od suchego chleba po surowe mięso

Ekumenizm to nie wizyta w ZOO
Oni przez szybkę popatrzą sobie na katolickiego dziwoląga, my zobaczymy brodacza z dziwną stułą. I będziemy sobie później opowiadać: no, patrzcie państwo, i tak...

Ekumenizm to nie wizyta w ZOO

Pierwsze Boże Narodzenie Franciszka w Watykanie
Boże Narodzenie jest dla mnie czasem nadziei i czułości, czasem spotkania z Bogiem, który zawsze szukał swego ludu, prowadził i strzegł go, obiecał, że zawsze b...

Pierwsze Boże Narodzenie Franciszka w Watykanie

Polsko-rosyjskie pojednanie
W dniach 28–30 listopada 2013 r. odbędzie się w Warszawie konferencja „Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji”. Jest to k...

Polsko-rosyjskie pojednanie

Karma dla wilka
O wyborze między dobrem i złem, stawaniu się lepszym, karmieniu wilków - na progu Adwentu 2013, z księdzem Henrykiem Paprockim, prawosławnym duchownym, rozmawia...

Karma dla wilka