Polacy
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Wrażliwość i gotowość do pomocy innym ludziom deklaruje ponad dwie trzecie (65 procent) badanych. Natomiast przekonanie, że należy dbać przede wszystkim o własn...

CBOS: altruiści przeważają nad dbającymi tylko o siebie

Do przebaczania sobie nawzajem, umacniania się w świętości oraz bycia misjonarzami miłosierdzia zachęcił papież Polaków uczestniczących w pierwszej jubileuszowe...

Franciszek do Polaków: Bądźcie misjonarzami miłosierdzia


Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
Polacy posługują się w większości językiem polskim, należącym do podgrupy lechickiej języków zachodniosłowiańskich, oraz alfabetem łacińskim, który został wprowadzony w X wieku z chwilą, od której na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo obrządku zachodniego. W ukształtowaniu wyznaniowym Polaków wyraźną większość stanowią katolicy obrządku łacińskiego, obecne są także inne obrządki i wyznania.
Liczbę Polaków zamieszkałych na terenie Polski ocenia się, według ostatniego (2011) spisu powszechnego, na 36 mln. Diaspora polska według różnych źródeł stanowi natomiast 13-15 mln (dane Bloomberg BNA – prywatny i niezależny wydawca z USA), 16 mln (dane za dr Matthew J. Gibney – brytyjski politolog), natomiast stowarzyszenie Wspólnota Polska szacuje liczbę Polaków i Polonii na całym świecie w liczbie około 60 mln.

Etymologia…

Do gorliwego apostolstwa Bożego Miłosierdzia zachęcił dziś Franciszek Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież do Polaków: nieśmy miłosierdzie po krańce świata

O modlitwę w intencji obradującego w Rzymie Synodu Biskupów a także wszystkich rodzin świata za wstawiennictwem św. Jana Pawła II zaapelował Ojciec Święty do Po...

Papież prosi Polaków o modlitwę

Nie ma jednego prostego obrazu polskiej młodzieży. Na pewno młodzi potrzebują dziś autentyczności - diagnozuje ks. prof. Adam Solak z Uniwersytetu Pedagogiczneg...

Ks. prof. Solak: młodzi potrzebują autentyczności

Coraz chętniej przekazujemy 1 procent podatku
Coraz chętniej przekazujemy 1 procent podatku na organizacje pożytku publicznego. Z roku na rok robi to większa grupa podatników.

Coraz chętniej przekazujemy 1 procent podatku

Ponad połowa Polaków nie kupuje książek
Przeszło połowa Polaków przyznaje się do tego, że w ciągu ostatniego roku nie kupiła żadnej książki.

Ponad połowa Polaków nie kupuje książek

CBOS: Polacy obawiają się terroryzmu
Polacy obawiają się terroryzmu. Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że ponad połowa z nas uważa zagrożenie terroryzmem w naszym kraju za większe...

CBOS: Polacy obawiają się terroryzmu

Słowacja: polscy narciarze ranni
Troje polskich narciarzy poszkodowanych w rejonie Chopoka na Słowacji. Silny poryw wiatru zwalił na nich drzewo

Słowacja: polscy narciarze ranni

Tunezja: Kiedy wrócą do domu ranni Polacy?
Termin powrotu ostatnich Polaków rannych w zamachu w Tunisie zależy od decyzji tamtejszych lekarzy - mówi dr Marek Durlik, dyrektor szpitala MSWiA.

Tunezja: Kiedy wrócą do domu ranni Polacy?

CBOS: Polacy negatywnie oceniają muzułmanów
Polacy spośród wszystkich religii najbardziej negatywny stosunek mają do wyznawców islamu.

CBOS: Polacy negatywnie oceniają muzułmanów

Tunezja: policja zastrzeliła zamachowców
Zidentyfikowano sprawców wczorajszego zamachu w Tunisie. Jak poinformował premier Tunezji Habib Essid, to dwaj zamachowcy to Jassine Abidi i Hatem Khachnaoui. O...

Tunezja: policja zastrzeliła zamachowców