Polacy
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Kluczem do budowania jedności jest uznawanie siebie, jako człowieka dobrego. Bez pychy i bez fałszywej pokory

Ojca Leona sposób na jedność

Na poziomie fundamentów jesteśmy podobni. Paradoksalnie wręcz – spójni. Za to bardzo różnimy się w sprawach powierzchownych. Ale to bardzo dobre. Różnorodność s...

Co nas łączy, co nas dzieli?

Co powiedział Franciszek? Tłumaczenie słów Papieża
„Przypominajcie wszystkim, że Jezus narodzony w Betlejem jest obecny w świecie, jest blisko nas, przynosi nam zbawienie, pragnie zamieszkać w sercu każdego czło...

Papież do Polaków: przypominajcie wszystkim, że Jezus jest obecny w&nb

„Uczmy się od Niepokalanej życia w bliskości z Bogiem, zawierzenia Mu siebie, ufnej nadziei i pełnienia na co dzień Jego woli” – powiedział Franciszek pozdrawia...

Papież do Polaków: uczmy się od Maryi życia w bliskości z Bo

Kościół wyśniony, czyli dyktatura postępu
„Ks. Stanisław Musiał, mówiąc o relacji chrześcijan do Żydów, był bardzo ortodoksyjny” – podkreślił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas spotkania zorgan...

Debata wokół postaci ks. Musiała

„Niech archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał w każdej chwili przypominają nam o obecności Boga, wspierają w walce ze złem, prowadzą nas bezpiecznie po drogach ż...

Papież do Polaków: niech archaniołowie wspierają was w walce

„Niech duch wzajemnej miłości przenika wasze serca i promieniuje tym Miłosierdziem, które nigdy nie będzie miało końca” – powiedział Franciszek do pielgrzymów p...

Papież do Polaków: niech was ożywia duch wzajemnej miłości

„Ukazujmy Krzyż całemu światu, wysławiajmy Go w naszych sercach, domach i wspólnotach” – powiedział Ojciec Święty pozdrawiając pielgrzymów polskich podczas dzis...

Franciszek do Polaków: ukazujmy światu Krzyż

W Niemczech największą liczebnie grupę katolików obcokrajowców stanowią Polacy. Według danych sekretariatu generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec (DBK) jest...

Niemcy: Polscy katolicy najliczniejsi z obcokrajowców

Fenomen polskiego pielgrzymowania
Szacuje się, że w Polsce jest ok. 500 miejsc, do których udają się pielgrzymki. Zakład Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego szacuje, że rocznie ok. 7 ...

Fenomen polskiego pielgrzymowania

Liban. Brygada węglarzy
Polska pomaga syryjskim uchodźcom w Libanie. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej od czterech lat finansuje syryjskim uciekinierom dach nad głową w północnym ...

Liban: Polacy pomagają uchodźcom

Wrażliwość i gotowość do pomocy innym ludziom deklaruje ponad dwie trzecie (65 procent) badanych. Natomiast przekonanie, że należy dbać przede wszystkim o własn...

CBOS: altruiści przeważają nad dbającymi tylko o siebie