peregrynacja
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Warszawskiej
Pod hasłem "Odnowić śluby nasze chcemy" rozpocznie się w najbliższą niedzielę w Piastowie peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji warszaws...

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Warszawskiej

Matka Boska Częstochowska odwiedzi Archidiecezję Warszawską
Już w najbliższy weekend rozpocznie się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Nawiedzanie obrazu po parafiach i kościoła...

Matka Boska Częstochowska odwiedzi Archidiecezję Warszawską


Peregrynacja (łac. peregrinatio) − w Kościele katolickim uroczyste przenoszenie albo przewożenie w celach kultowych relikwii, obrazów i innych przedmiotów kultu religijnego (np. krzyż jerozolimski).
Peregrynacje mogą mieć charakter lokalny (np. peregrynacja figury Matki Bożej na terenie parafii czy diecezji) jak i narodowy czy też międzynarodowy (np. peregrynacja relikwii św. Antoniego z Padwy). W czasie trwania peregrynacji organizowane są specjalne nabożeństwa. Celem peregrynacji jest zachęta do podjęcia praktyk religijnych i zaangażowania w życie wspólnoty eklezjalnej.

Ogólnopolskie peregrynacje
1957: peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w polskich parafiach
1957–1980: peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po Polsce; napotykała na trudności ze strony władz komunistycznych
od 1985: druga peregrynacja kopii cudownego obrazu po Polsce
1995: peregrynacja relikwii św. Antoniego z Padwy
2005: peregrynacja relikwii św. Teresy z Lisieux
2012: peregrynacja…