parafie
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Franciszek przywraca tradycję przewodniczenia przez papieża Mszy św. i procesji w uroczystość Bożego Ciała w rzymskich parafiach. 3 czerwca odwiedzi Ostię - nad...

Franciszek przywraca tradycję rzymskich procesji

Kościół w Mongolii jest młody i charakteryzuje się dynamizmem w głoszeniu Ewangelii – tak o pierwszych 25. latach Kościoła katolickiego w tym kraju mówi posługu...

Kościół w Mongolii jest młody. Ma dopiero 25 lat

Adwent jest okazją do pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Katolicy, którzy mieszkają za wschodnią granicą Polski często są w potrzebie i potrzebują nasz...

Kościół na Wschodzie potrzebuje naszej pomocy

Program „Rodzina Rodzinie” i współpraca ze Wspólnotą Sant’Egidio – to dwie główne propozycje inicjatyw charytatywnych dla parafii archidiecezji warszawskiej. Po...

Warszawa: spotkanie proboszczów archidiecezji warszawskiej

Stosunek polskiej młodzieży do imigrantów, sytuacja parafii, postrzeganie obcych oraz spotkanie kultur i systemów wartości - to niektóre tematy poruszane podcza...

Zjazd Gnieźnieński: warsztaty o migrantach i sytuacji parafii

835 - tyle instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego działa w Polsce. W sumie prowadzą one około 5 tysięcy różnych dzieł charytatywnych. Z ich działalnośc...

Kościół katolicki to największa instytucja charytatywna w Polsce