niepodległość
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Czy da się to powtórzyć? Czy jesteśmy w stanie wygrać nasze bitwy jednością i modlitwą?

Wygraliśmy dzięki jedności i modlitwie

“Tylko pokora zdobywa świat”

Modlitwa za Polskę. WŁADZA


Niepodległość – niezależność państwa od formalnego wpływu innych jednostek politycznych. Niepodległość można również określić jako suwerenność potencjalną.
Wybrane akty odzyskania niepodległości upamiętniane są jako święta narodowe, np.:
11 listopada (Święto Niepodległości) – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku
4 lipca (Dzień Niepodległości) – rocznica uchwalenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku

Zobacz też

suwerenność
autonomia
okupacja
protektorat
autarkia

“Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.”

Modlitwa za Polskę. MIŁOŚĆ

“Udręczonemu Kościołowi i całej zmęczonej ludzkości coraz bardziej potrzeba macierzyńskich ramion Matki!”

Modlitwa za Polskę. MATKA

“Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać". W dniach 6-12 lipca modlimy się o pokój i jedność w naszej ojczyźnie.

Modlitwa za Polskę. OJCZYZNA

“Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.”

Modlitwa za Polskę. WIELKOŚĆ

“Kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.”

Modlitwa za Polskę. PATRIOTYZM

“Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.”

Modlitwa za Polskę. SZACUNEK

Prezydent, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści, nuncjusz apostolski i przedstawiciele Episkopatu modlili się w intencji Ojczyzny podczas Mszy św. sprawowan...

Msza św. w intencji Ojczyzny w Świątyni Opatrzności

W najbliższą niedzielę kard. Nycz wprowadzi do kościoła Ofiarowania Pańskiego w Warszawie relikwie 34 świętych i błogosławionych, którzy mieli wkład w odzyskani...

Relikwie 34 świętych “od niepodległości” w kościele w Wars

Józef Piłsudski oddał ogromne zasługi dla naszego narodu poprzez swoją wieloletnią i bezkompromisową walkę o niepodległość. Mimo, że był samoukiem – nie odbył z...

Józef Piłsudski. Ojciec polskiej niepodległości

Św. Siostra Faustyna, Danuta Siedzikówna ps. „Inka” i dr Wanda Półtawska znalazły się na podium plebiscytu na Polkę Stulecia, który przygotowała Konfederacja Ko...

Św. Faustyna – Polką Stulecia