katecheza
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Przekształćmy nasze domy w Kościoły domowe w których przeżywana jest komunia i składany jest kult życia przeżywanego z wiarą, nadzieją i miłością - mówił dziś p...

Franciszek: Uczyńmy nasze domy Kościołami domowymi

Do budowania pomostów z kulturą, z niewierzącymi lub ludźmi, których wiara różni się od naszej zachęcił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kon...

Franciszek zachęcił katolików do budowania pomostów z niewierzącymi

O potrzebie kształtowania serca wrażliwego na Boga i gościnnego dla braci mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez na temat...

Papież: wiara wymaga serca wrażliwego na Boga i gościnnego dla braci

„Ewangelizator nie może być przeszkodą w dziele stwórczym Boga, który «pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni» (1 Tm 2, 4), ale człowiekiem sprzyjającym sp...

Franciszek: nie stawiajmy przeszkód dziełu Boga

Ks. Damian Wyżkiewicz CM uczący katechezy warszawskich licealistów został jednym z dwóch nauczycieli w Polsce wyróżnionych w konkursie Nauczyciel Roku, organizo...

Ksiądz katecheta z Warszawy wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku

Na konieczność doświadczenia miłości Boga, „która jedynie może uczynić z serca kamiennego serce z ciała (por. Ez 11,15), zdolne do przyjęcia w sobie «uczuć znam...

Franciszek: chrześcijanin potrzebuje doświadczenia miłości Boga

„Niech Duch Święty uczyni z osób ochrzczonych ludzi głoszących Ewangelię, aby przyciągnęli innych nie do siebie, lecz do Chrystusa, potrafiących uczynić miejsce...

Franciszek: głośmy Ewangelię przyciągając do Chrystusa, a nie do&

Ojcowie dominikanie, którzy od stycznia prowadzą specjalną platformę wideo w internecie, uruchomią w ciągu kilku tygodni aplikację na smartfony, umożliwiającą o...

Dominikanie uruchamiają aplikację na smartfony

Przyzwyczailiśmy się do narzekania na naszych rządzących, a powinniśmy się za nich modlić, nawet jeśli się nimi nie zgadzamy! - powiedział dziś papież Francisze...

“Módl się za rządzących, nawet jeśli się z nimi nie zgadzas

Bądźcie promotorami kultury spotkania, która zaprzecza obojętności i podziałowi i pozwoli tej ziemi dobitnie wyśpiewywać miłosierdzie Pana – powiedział Francisz...

Franciszek na Nawiedzenie św. Elżbiety o kulturze spotkania

Kościół jest wezwany, aby działał jako wspólnota pielgrzymująca, „ożywiana i wspierana światłem i mocą Ducha Świętego, który wszystko czyni nowym. Chodzi o uwol...

Kościół musi słuchać Ducha Świętego i być wolny od więzi doczesnych

O tym, że Bóg nie pragnie upadku człowieka i jest z nim w godzinie próby mówił papież Franciszek 1 maja podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Papież kontynuowa...

Bóg nie jest źródłem pokus, towarzyszy nam w godzinie próby