Kanonizacja
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Papież Franciszek kanonizował dzisiaj rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Zelię i Ludwika Martin, ks. Wincentego Grossi oraz s. Marię od Niepokalanego Poc...

Mamy czwórkę nowych świętych!

Najdalej za dwa, trzy lata będziemy mogli się modlić do papieża Jana Pawła I jako błogosławionego - powiedział w 37. rocznicę śmierci Papieża Uśmiechu prał. Gia...

Beatyfikacja Jana Pawła I za dwa-trzy lata


Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.
Obecnie procedura kanonizacyjna regulowana jest przez konstytucję apostolską Divinus perfectionis Magister wydaną 25 stycznia 1983 roku przez papieża Jana Pawła II.
Początek kanonizacji jako aktu prawnego sięga czasów wczesnochrześcijańskich. Wówczas to śmierć poniesiona za wiarę w okresie prześladowań chrześcijan (martyrium) była traktowana jako wyróżnienie i świadectwo łaski Bożej dające natychmiastowe zbawienie i udział w chwale Bożej. Uważano, że męczennicy posiadają możliwość uzyskania dla żyjących szczególnych…

Franciszek ogłosił cztery nowe święte
17 maja Franciszek ogłosił świętymi cztery zakonnice żyjące w XIX i na początku XX wieku. Są to dwie Palestynki: Maria (Mariam) Bauardi – karmelitanka bosa i Ma...

Franciszek ogłosił cztery nowe święte

Msza w rocznicę kanonizacji Jana Pawła II
"Świętego Jana Pawła II możemy nazwać Papieżem Bożego Miłosierdzi" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice św. Pi...

Msza w rocznicę kanonizacji Jana Pawła II

Franciszek pozdrowił Polaków z okazji rocznicy kanonizacji JP2
- Najmilsi, niech w waszych sercach zawsze rozbrzmiewa Jego wezwanie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" - powiedział papież.

Franciszek pozdrowił Polaków z okazji rocznicy kanonizacji JP2

Abp Mokrzycki: Jan Paweł II pokazał wkraczanie w świętość
„Naśladujmy Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie do świętości” - zachęcił wczoraj abp Mieczysław Mokrzyck

Abp Mokrzycki: Jan Paweł II pokazał wkraczanie w świętość

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, polski błogosławiony, uzdrawia z raka! 20 września 2014 rozpocznie się jego proces kanonizacyjny. Dowodem ma być cudowne uzdrowienie c...

Cud za wstawiennictwem ks. Jerzego Popiełuszki!

Dziękczynienie za Świętego
„Był świętym heroicznym!” mówił w homilii kardynał Angelo Comastri, podczas Mszy Świętej Dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II. Tysiące Polaków zgromadziły ...

Dziękczynienie za Świętego

Problem z kanonizacją. Mój święty Jan Paweł II
Tłumy chrześcijan radujące się z niedzielnych kanonizacji Jana Pawła II mogą być zaskoczone, że są katolicy, dla których wyniesienie do chwały ołtarzy polskiego...

Problem z kanonizacją. Mój święty Jan Paweł II

Krzyś nie doczytał
Pan Redaktor należący do drużyny "niepokornych", zaprezentował w tekście "niepokorne" podejście do prawdy. Czyli - na pięć akapitów minął się z nią dokładnie pi...

Krzyś nie doczytał

W nadziei trwał
Prezentujemy hymn Alicji Węgorzewskiej i Camerata Varsovia przygotowany na kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II.

W nadziei trwał

Plac św. Piotra zapełnia się polskimi pielgrzymami
Plac św. Piotra powoli zapełnia się pielgrzymami z Polski i innych krajów, którzy za kilkanaście minut wezmą udział w Mszy św. dziękczynnej za ogłoszenie Jana P...

Plac św. Piotra zapełnia się polskimi pielgrzymami