język
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Symboliczna postać z Apokalipsy św. Jana (Ap 17), będąca uosobieniem zepsucia i sprzedajności, przedstawiana jako kobieta lekkich obyczajów o niemoralnej profes...

Nierządnica z Babilonu

W potocznym rozumieniu – powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, kiedy będzie sądził ludzkość jako triumfujący Syn Człowieczy

Paruzja

Imię gwiazdy, „płonącej jak pochodnia”, która spadła z nieba na trzecią część rzek i na źródła wód, powodując, że woda ta stała się gorzka, a wielu ludzi po je...

Piołun

Liczba siedem symbolizuje w Biblii doskonałość, pełnię

Siedem

Używane dawniej półkoliste ostrze do ścinania kłosów. Dlatego właśnie miesiąc, kiedy odbywały się żniwa nazwano sierpniem

Sierp

Pseudonim artystyczny Szatana

Smok

Tajemnicze postacie wspomniane kilkakrotnie w Apokalipsie, jako ci, którzy zasiadają na dwudziestu czterech tronach otaczających tron Boga w Niebie

Starcy

Symboliczna liczba ludzi zbawionych ze wszystkich pokoleń Izraela, którzy są opieczętowani (Ap 7, 4), mają imię Baranka i imię Jego Ojca wypisane na czołach (Ap...

Sto czterdzieści cztery tysiące

Oczywiście nie chodzi o tę zwykłą szarańczę, ale o szarańczę apokaliptyczną

Szarańcza

Parodia Trójcy Świętej

Szatańska trójca

W 8 rozdziale Apokalipsy czytamy, że po otwarciu siódmej pieczęci, siedmiu aniołom, którzy stoją przed Bogiem, dano siedem trąb (Ap 8, 1-2)

Trąby siedmiu aniołów

W Apokalipsie św. Jana czytamy, że po pochwyceniu Bestii i Fałszywego Proroka oraz po wrzuceniu ich do jeziora ognia i siarki, Szatan zostanie związany na tysią...

Tysiąc lat panowania Chrystusa