język
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Dwaj ludzie symbolizowani przez dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, posiadający moc niszczenia swoich wrogów, kontroli nad pogodą i zsyłania plag (Ap 11, 3-11)...

Dwaj świadkowie

Symboliczna liczba 12 oznaczająca Lud Boży

Dwanaście

Najbliższy współpracownik Antychrysta, czyli Bestii z morza

Fałszywy prorok

Symboliczne określenie narodów wrogich Bogu

Gog i Magog

Nadprzyrodzone miasto zstępujące z Nieba (Ap 21, 10)

Jeruzalem nowe

Można powiedzieć, że to taki rejestr zbawionych

Księga życia

Ulegamy pokusie, aby widzieć w niej zapowiedź konkretnych zjawisk związanych z końcem świata. Interpretowanie Apokalipsy św. Jana jako przepowiedni jest jednak ...

Słownik Apokalipsy

Sześćset sześćdziesiąt sześć, czyli trzy szóstki

Liczba Bestii

Aramejski zwrot zapisany greckim alfabetem w Nowym Testamencie jako „maranata”. Występuje on w modlitwach i pieśniach chrześcijańskich, śpiewanych zwłaszcza w o...

Marana tha

Apokalipsa jest księgą, w której możemy dowiedzieć się o Żonie Jezusa. Rozczaruję jednak poszukiwaczy tanich sensacji. Oblubienicą Chrystusa jest po prostu Kośc...

Małżonka Baranka

Głównodowodzący anielskich sił zbrojnych. On i jego aniołowie pokonali Smoka, czyli Szatana

Michał Archanioł

W 12 rozdziale Apokalipsy św. Jana pojawia się na niebie znak – brzemienna Niewiasta obleczona w słońce, która ma pod nogami księżyc i wieniec z dwunastu gwiazd...

Niewiasta odziana w słońce