Herod
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Co my właściwie o nich wiemy? Jak się okazuje niewiele. Tajemnica goni tajemnicę.

7 tajemnic Magów

Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa....

Dziś święto świętych Młodzianków

Zacheusz to człowiek, który chciał się spotkać z Jezusem. Zamiast płakać, że jest za niski, wszedł na drzewo... I właśnie tam został zauważony!

Zacheusz szuka Jezusa… i Herod szuka Jezusa

Oczekiwania wobec Jezusa: Słowo ciałem się stało… pod rzymską okupacją
Trzeba ułatwić Mesjaszowi Jego bojowe zadanie, gromadząc broń, ćwicząc żołnierzy, szerząc wszędzie nastroje powstańcze, organizując zamieszki uliczne, a nawet d...

Oczekiwania wobec Jezusa: Bojowe zadanie Mesjasza

Księża, faryzeusze, rabini
Czytając Nowy Testament, widzimy świat religii żydowskiej, który nie zawsze dla wszystkich jest zrozumiały. Jezus wspominał o faryzeuszach i saduceuszach, zdarz...

Księża, faryzeusze, rabini

Rodzi się Król
Już wkrótce przy wigilijnym stole przeczytamy fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Czy opisane w niej okoliczności i towarzyszące znaki miały miejsce w rzecz...

Rodzi się Król

Betlejem – jak było naprawdę?
Betlejem – miasto Dawidowe, miejsce związane z obietnicą daną od Boga, że to właśnie stąd wyjdzie Zbawiciel, najmniejsze z miast. Maryja z Józefem poszli więc w...

Betlejem – jak było naprawdę?