franciszek
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
W najbliższą niedzielę Papież Franciszek znów pojawi się w oknie papieskim, by pierwszy raz od 1 marca poprowadzić z tego miejsca południową modlitwę "Regina Ca...

“Regina caeli” z papieskiego okna – pierwszy raz od

Dziękując za owoce ekumenicznego zaangażowania Jana Pawła II Franciszek zastanawia się, jak daleka przed nami jest jeszcze droga do pełnej jedności chrześcijan....

Franciszek dziękuje za „Ut unum sint” Jana Pawła II


Franciszek – imię męskie wywodzące się z włoskiego określenia francesco oznaczające 'Francuza, Francuzika', jakim kupiec Piotr Bernardone (ojciec św. Franciszka z Asyżu) nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem i pod takim imieniem znany jest powszechnie. Żeńskim odpowiednikiem jest Franciszka. Franciszek imieniny obchodzi 15 stycznia, 24 stycznia, 2 lutego, 17 lutego, 8 marca, 2 kwietnia, 9 kwietnia, 6 maja, 11 maja, 24 maja, 3 czerwca, 4 czerwca, 17 czerwca, 20 czerwca, 14 lipca, 25 lipca, 4 sierpnia, 21 sierpnia, 2 września, 9 września, 10 września, 12 września, 16 września, 17 września, 20 września, 25 września, 29 września, 30 września, 4 października, 10 października, 29 października, 24 listopada, 27 listopada, 29 listopada i 3 grudnia. Władcy noszący imię Franciszek Franciszek – papież Franciszek II (cesarz niemiecki, cesarz austriacki) Franciszek II (król Francji) Franciszek I (król Francji) Franciszek I…

Życie ludzkie jest wypełnione łaską, i jako takie zawsze musi być bronione i chronione – powiedział Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, transmitow...

Papież: ludzkie życie zawsze trzeba bronić i chronić

Dokładnie 24 maja minie 5 lat od publikacji encykliki papieża Franciszka "Laudato si". Do świętowania tygodnia dedykowanego zawartemu w niej nauczaniu zaprasza ...

Trwa tydzień Laudato si. Caritas zaprasza do świętowania

Problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze świętości i szczęścia - powiedział Franciszek w specjalnym słowie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana P...

“Całe życie zanurzcie w Chrystusie”. Przesłanie Franciszka do&n

W „L’Osservatore Romano” ukazała się modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II, którą napisał Papież Franciszek. W krótkich słowach Papież zawarł prośbę o jeg...

Papież Franciszek ułożył modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

test
W czasie dzisiejszej modlitwy Regina caeli Papież Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus chce, aby miłość do Niego i wypełnianie przykazań szły ze sobą w parze. – W...

Papież Franciszek: Wspominamy Jana Pawła II z miłością i wdzięcznością

Papież Franciszek postanowił przesłać do nuncjatury apostolskiej w Bejrucie 200 tysięcy dolarów na wsparcie 400 stypendiów dla libańskiej młodzieży, która ma co...

Papież przekazał 200 tys. dolarów na pomoc Libanowi

Modlitwa jest wejściem w tajemnicę przymierza, powierzeniem się w miłosierne ramiona Boga – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowan...

“Bóg jest naszym sprzymierzeńcem” Franciszek o modlitwie

13 maja 1917 roku - gdy toczyła się pierwsza wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja - na obrzeża...

103 lata temu w Fatimie ukazała się Matka Boża

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu utraty pracy w ostatnich dniach, zwłaszcza za tych, którzy zostali pozbawieni należnej wypłaty - to dzisiejsza inten...

Papież modli się za tych, którzy stracili pracę

Papież Franciszek skieruje do Polaków słowo z okazji jubileuszu urodzin Jana Pawła II. Jego przesłanie będzie wyemitowane w 18 maja w TVP1 oraz na kanale YouTub...

Franciszek wygłosi przesłanie do Polaków w 100. rocznicę urodzin Jana