edukacja
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
„Powielane informacje, medialne doniesienia i sugestie polityków, jakoby w polskich szkołach nie była podejmowana tematyka związana z płciowością są nieprawdziw...

Komisja Wychowania Katolickiego KEP w sprawie tematyki płci w szkołach

Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacją będzie możliwa, jeśli rodzice będą nie tylko korzystali ze swoich indywidualnych uprawnień, ale zaangażują się w prace...

Rada Stała Episkopatu skierowała apel do rodziców

W ostatnim czasie Instytut Ordo Iuris informował o możliwości udzielenia pomocy prawnej rodzicom posyłającym dzieci do szkół, w których postanowiono ograniczyć ...

Jasełka w szkole są zgodne z prawem

Spośród 49 amerykańskich szkół prywatnych, które otrzymają w tym roku specjalne sztandary National Blue Ribbon Award w uznaniu za największe osiągnięcia wychowa...

Większość najlepszych szkół w USA to szkoły katolickie

Papieska intencja modlitewna we wrześniu to edukacja i praca dla młodych w Afryce. W towarzyszącym intencji specjalnym przesłaniu wideo Franciszek zwraca uwagę,...

We wrześniu modlimy się za młodych w Afryce

Polscy biskupi zatwierdzili nową podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Posłuży ona do opracowania szczegółowych programów nauczania reli...

Jest nowa podstawa programowa katechezy

Czy niebo jest nudne? Czemu istnieje zło na świecie? Czy katolik może wierzyć w ewolucję? Jeśli stawiałeś kiedyś takie pytania, ale zabrakło ci czasu na spokojn...

Teologia dla zabieganych

Niemal co dziesiąty kandydat do kapłaństwa w Stanach Zjednoczonych odbywał edukację domową. Z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Georgetown wynika, że o...

USA: powołania rodzą się w edukacji domowej

W siedzibie Konferencji Episkopatu 16 lutego zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości. Dokument stanowi pokłosie ubiegłorocznego Narodowego Kongresu Trzeźwośc...

Zaprezentowano Narodowy Program Trzeźwości

Caritas India poszukuje wolontariuszy należących do innych religii. Ta katolicka organizacja charytatywna ma obecnie 20 tys. wolontariuszy-katolików, pomagający...

Caritas India szuka wolontariuszy z innych religii

„To reforma, którą po pierwsze: postulowało – po drugie: zaproponowało w swoich głównych założeniach – i po trzecie: uczciwie i rzetelnie przedyskutowało samo ś...

Konstytucja dla Nauki. Studenci, znacie ją już?

Zapraszamy do nowej akcji Stacji7.pl. Stwórzmy wspólnie cykl opowieści o dobrych nauczycielach, o naszych nauczycielach, tych których pamiętamy i kochamy!

Ranking Mistrzów. Najlepszy nauczyciel – opowiedz o nim!