Biblia
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Czy i my, jak uczeni w piśmie, wszystkiego nie obracamy w grosz?

Jutro Niedziela – XXXII zwykła B

– Słowa Biblii pozwalają nam poznać Ducha, który był jej natchnieniem. Jedynie w Duchu Świętym może być prawdziwie przyjęta, przeżywana i głoszona, ponieważ to ...

Żadna księga nie ma takiej mocy, co Biblia

Ślepota dotyka nie tylko wzroku. Również zdrowego rozsądku i wiary

Jutro Niedziela – XXX zwykła B

“Życie to szukanie drogi powrotnej do domu, do raju”. Od nas zależy, czy ją znajdziemy. Jednak sami raczej sobie nie poradzimy, potrzebujemy przewodnika

Straszna książka i droga powrotna do domu

Małżeństwo: między przymierzem a rozwodem. A co było na początku?

Jutro Niedziela – XXVII zwykła B

W sieci pojawiła się e-learningowa platforma z 52 kursami z biblistyki.

Uniwersytet biblijny – kurs online

Chcesz pogłębić wiedzę o swojej ulubionej księdze Pisma Świętego? Interesujesz się biblistyką? Portal Orygenes, skupiający najlepszych polskich biblistów urucha...

Studiuj Biblię online. Ruszyła platforma e-learningowa

Kiedy to, co niemożliwe, staje się możliwe – wiedz, że to Jezus

Jutro Niedziela – XXIII zwykła B

Nie ma nic gorszego niż prawo, które pozostaje tylko literą

Jutro Niedziela – XXII zwykła B

Nawet jeśli stracisz sens życia, Bóg daje pokarm, byś chciał żyć. I to na wieki

Jutro Niedziela – XIX zwykła B

Jutro Niedziela - XX zwykła B
Bóg zaprasza na ucztę. Tu czekają wszystkie Jego dary, z najcenniejszym darem życia wiecznego

Jutro Niedziela – XX zwykła B

Manna, która trzymała przy życiu Izraelitów, to zaledwie zapowiedź prawdziwego Chleba

Jutro Niedziela – XVIII Zwykła B