biada niemagotu
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Wszystko, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili samemu Bogu.

niemaGOtu – Biada