bank watykański
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Za pośrednictwem biura prasowego Stolica Apostolska wyraziła w niedzielę „zaskoczenie i rozgoryczenie” z powodu wywiadu, jakiego kilku mediom światowym – w tym ...

Watykan odpowiada na zarzuty byłego rewizora finansów

Fragment kości opatrzony napisem, że są to relikwie św. Piotra, znaleziono niedawno w rzymskiej dzielnicy Zatybrze. Odkrycia dokonano podczas remontu położonego...

Czy w rzymskim kościele odnaleziono relikwie św. Piotra?

Zyskiem 36 milionów euro zamknął się bilans Instytutu Dzieł Religijnych (IOR), nazywanego popularnie bankiem watykańskim, za rok 2016. Informuje o tym sam insty...

Watykan: 36 mln euro zysku Instytutu Dzieł Religijnych

Franciszek: Rzym potrzebuje odrodzenia moralnego i duchowego
Papież Franciszek poważnie rozważa podjęcie wyzwania, jakiemu stawił czoło Benedykt XVI, czyli ustąpienia z urzędu. Pisze o tym w hiszpańskim czasopiśmie „Mensa...

B. generał jezuitów: czy Franciszek pójdzie w ślady Benedykta XVI

Mimo, że jego pontyfikat trwa od zaledwie 4 lat, Franciszek ma już znaczące dokonania: reforma watykańskich finansów, początek reformy Kurii Rzymskiej, zmiany p...

Pontyfikat reform. 80. rocznica urodzin Franciszka

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej wstrzymał zewnętrzny audyt watykańskich finansów, powierzony w grudniu ub.r. PricewaterhouseCooper (PwC)

Watykan: zewnętrzny audyt finansów zawieszony