video-jav.net
SYNOD

Synod biskupów. Wszystko, co warto o nim wiedzieć

3 października w Watykanie rozpocznie się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów w Rzymie. Tym razem będzie ono poświęcone młodzieży. Jaki jest cel tego spotkania? Oto najważniejsze informacje o synodzie.

Otylia Sałek
otylia
sałek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Co to jest Synod?

Nazwa „synod” pochodzi z greckiego „sýnōdos” (σύνωδoς) i oznacza „wspólną drogę, wspólne maszerowanie”. Synod Biskupów to ciało doradcze papieża. Pierwsze zgromadzenia synodalne odbywały się już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jednak wtedy nie było jasnego rozróżnienia między soborami i synodami.

Jako instytucję stałą synod ustanowił papież Paweł VI na krótko przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II. Ogłosił on 15 września 1965 r. dokument Motu proprio «Apostolica sollicitudo», w którym pisze, że synod biskupów “składał się będzie z biskupów mianowanych za naszą zgodą w większości przez Konferencje episkopatów i powołanych przez Papieża, w zależności od potrzeb Kościoła, do celów konsultacji i współpracy, gdy dla pożytku Kościoła Ojciec Święty uzna to za właściwe”. Dodał również, że “ta współpraca episkopatu powinna być dla Stolicy Apostolskiej i Kościoła źródłem największego pożytku. W sposób szczególny służyła będzie codziennej pracy Kurii Rzymskiej.” Papież Jan Paweł II określał Synod jako „szczególnie owocny wyraz i instrument kolegialności biskupów”.

Zgromadzenie Synodu może mieć charakter ogólny i specjalny. Zgromadzenie ogólne dzielimy na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne dotyczą spraw związanych bezpośrednio z dobrem Kościoła powszechnego, a te nadzwyczajne powołuje się dla omówienia spraw wymagających szybkiego rozwiązania. Zgromadzenia specjalne poruszają tematy dotyczące bezpośrednio jednego lub kilku regionów, np. krajów lub kontynentu.

 

Jaki jest cel synodu?

Podłożem synodu jest nauka Soboru Watykańskiego II o łączności biskupów z papieżem, jedności Kościoła, kolegialności biskupów oraz troski wszystkich biskupów o Kościół. Cele tego zgromadzenia są trzy: pobudzanie łączności między Biskupem Rzymu i biskupami, świadczenie papieżowi pomocy swoją radą oraz rozważanie problemów związanych z działaniem Kościoła w świecie. Synod nie ma jednak funkcji ustawodawczej, chyba że decyzją papieża dostanie głos decydujący. Biskupi mają za zadanie rozpatrywanie poszczególnych spraw i wysuwanie wniosków.

 

Kto bierze w nim udział?

W Synodzie biorą udział biskupi z całego świata, a obrady i dyskusje Synodu odzwierciedlają problemy, doświadczenia i propozycje całego Kościoła. Papież zatwierdza delegacje wystawione przez episkopaty z poszczególnych krajów. Z Polski na Synod biskupów o młodzieży jadą abp Stanisław Gądecki, abp Grzegorz Ryś i bp Marek Solarczyk. Dodatkowo, z nominacji papieża weźmie w nim udział również bp Marian Florczyk.

 

Kto na Synodzie ma głos decydujący?

Do Papieża jako zwierzchnika Synodu należy zwołanie zgromadzenia, zatwierdzenie jego członków, ustalenie zagadnień koniecznych do omówienia i porządku obrad oraz bezpośrednie lub pośrednie przewodniczenie zgromadzeniu. Papież ma też możliwość zamknięcia, przeniesienia, zawieszenia lub rozwiązania Synodu.

Na kształt synodu mają jednak wpływ wszyscy biskupi i wierni Kościoła. Synod działa kolegialnie, i to do pewnego stopnia w wymiarze uniwersalnym. Najpierw przeprowadza się konsultacje w sprawie przedmiotu obrad. Po wybraniu tematu powstaje dokument wstępny (Lineamenta), który rozsyła się do wszystkich episkopatów z prośbą o uwagi. Na podstawie odpowiedzi tworzony jest dokument roboczy (Instrumentum laboris) i to on jest podstawą dyskusji w czasie Synodu.

 

Jak pracuje Synod?

Wszyscy biskupi obradują w specjalnej, dedykowanej synodom auli niedaleko Auli Pawła VI. Obrady odbywają się codziennie, z wyłączeniem niedziel i trwają przez cały dzień. Sesje dzielą się na plenarne, gdy uczestniczą w nich naraz wszyscy, oraz prace w mniejszych grupach językowych. Świeccy audytorzy prac synodalnych również w nich uczestniczą, ale w wyznaczonym dla siebie miejscu. Ich udział tym się różni od udziału biskupów, że nie mają prawa głosu w głosowaniach, choć głos – w znaczeniu wypowiedzi – mogą zabierać. Tegoroczny Synom ma być również częściowo “interaktywny”, w znaczeniu bieżącej łączności poprzez media elektroniczne.

 

Co wynika z Synodu?

Po zgromadzeniu Synodu Biskupów papież ogłasza dokument nazywany “postsynodalną adhortacją apostolską”. Każdy taki dokument mocno nawiązuje do realiów Kościoła i współczesnego świata, ale też dotyczy problemów zgłaszanych przez biskupów i zawiera i propozycje ich rozwiązań. Dzięki temu każda z adhortacji warta jest przeczytania i realizacji zawartych w niej wskazówek. Ostatnią adhortacją postsynodalną był dokument “Amoris Laetitia” wydany przez papieża Franciszka.

Po Synodzie publikowane są również różne przygotowane przez biskupów dokumenty, sprawozdania, komunikaty, oświadczenia, ale nie mają one rangi oficjalnych dokumentów kościelnych.

 

Jak często się odbywa?

Chociaż powołanie Synodu Biskupów ma charakter stały, jego rzeczywiste funkcjonowanie i konkretna współpraca charakteru takiego nie mają. Innymi słowy Synod Biskupów spotyka się i działa tylko wtedy, gdy Ojciec Święty uzna za konieczne i właściwe zasięgnąć opinii episkopatu.

Do tej pory odbyło się 14 zwyczajnych i 3 nadzwyczajne zgromadzenia ogólne oraz 9 zgromadzeń specjalnych. Ostatni synod odbywał się w październiku 2015 r.

 

CIEKAWOSTKI

Pierwszym sekretarzem generalnym Synodu był Polak, bp Władysław Rubin, powołany na to stanowisko przez papieża Pawła VI. Był on więc twórcą jego struktur i organizatorem pierwszych pięciu zebrań synodalnych. Pełnił tę funkcję do r. 1979, czyli przez dwanaście lat.

Papież Jan Paweł II wziął udział w 20 zgromadzeniach synodalnych (w 4 jako metropolita krakowski, a 16 przewodniczył jako Papież), czyli we wszystkich z wyjątkiem pierwszego, w r. 1967. Wtedy to kard. Wyszyńskiemu odmówiono paszportu, a kard. Wojtyła przez solidarność z Prymasem postanowił również zostać w Polsce.

 

Otylia Sałek

otylia sałek

Z wykształcenia psycholog, z zamiłowania śpiewaczka, z Bożego (jak ufa) zamierzenia redaktor portalu Stacja7.pl. Wielbicielka muzyki liturgicznej, kawy i "Przyjaciół" oraz żywy dowód na to, że da się lubić Warszawę i Kraków jednocześnie.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Otylia Sałek
otylia
sałek
zobacz artykuly tego autora >
SYNOD

Bp Solarczyk: Młodzież pyta jak i dla kogo żyć

Bogactwo i owoce tego czasu poznamy dopiero wtedy, gdy będziemy w stanie coś z refleksjami synodu zrobić - mówi biskup Marek Solarczyk, jeden z czterech biskupów reprezentujących Kościół w Polsce na Synodzie o młodzieży.

bp Marek Solarczyk
bp Marek
Solarczyk
zobacz artykuly tego autora >
Anna Druś
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Czym ten synod będzie się różnił od innych?

Tym, że ja na nim będę (śmiech). To oczywiście żart, ale rzeczywiście dla mnie będzie to nowe doświadczenie. Będzie to oczywiście bardzo ważne spotkanie i ważny temat. Będziemy rozmawiać o sprawach młodzieży, jej wiary, jej obecności w Kościele. Po to by we wspólnocie Kościoła jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych i lepiej rozwijać dar, jakim jest ich obecność.

 

Jest ksiądz biskup blisko związany z młodymi, często się spotyka z młodzieżą, choćby przy okazji prowadzonych lekcji religii. Jakie ksiądz obserwuje problemy, z którymi ci obecni młodzi najczęściej się zmagają?

To te same problemy, z jakimi młodzi zmagają się zawsze, w każdym czasie. Szukają odpowiedzi na pytania: Po co żyć? Jak żyć? Z kim żyć? Dla kogo żyć? Widzę te pytania wyraźnie nie tylko w moich wcześniejszych spotkaniach z młodymi, ale także w tych ludziach, których ostatnio Pan Bóg stawiał na mojej drodze.
Konsekwencje odpowiedzi na te pytania są widoczne w całym naszym późniejszym życiu. I wokół odpowiedzi na te pytania wszystko się obraca zarówno w młodości, jak i potem. Bo one nie znikają. Na każdym etapie życia je zadajemy.

 

Czyli sprawy fundamentalne…

Oczywiście. Zresztą, tych problemów do poruszenia na synodzie będzie tak wiele, że nie sposób krótko je wymienić. Ważne jest jednak nie tylko to, o czym będziemy tam rozmawiać, ale przede wszystkim to, jak ten synod przełoży się potem na praktykę, na obecność młodych w Kościele, na wiarę w ich życiu. Bogactwo i owoce tego czasu poznamy dopiero wtedy, gdy będziemy w stanie coś z refleksjami synodu zrobić, na ile będziemy umieli zastosować je w konkretnych sytuacjach.

 

 

Rozmawiała Anna Druś

bp Marek Solarczyk

bp Marek Solarczyk

Biskup Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach w diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1992 z rąk bp. Kazimierza Romaniuka w Warszawie, jako pierwszy rocznik święcony dla diecezji warszawsko praskiej po jej utworzeniu 25 marca 1992 r. Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie na Marysinie Wawerskim, a w latach 1993-2005 wikariuszem parafii katedralnej. Następnie w latach 2005-2009 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Od 2009 roku był proboszczem parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. 7 września został wybrany nowym przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży w Komisji Episkopatu Polski. Od ponad 20 lat pracuje jako katecheta w szkole.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Anna Druś

Anna Druś

dziennikarka i redaktor sekcji news, w Stacji7 od marca 2018. Wcześniej pracowała w "Pulsie Biznesu", "Newsweeku" i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Z wykształcenia teolog i dziennikarz

Zobacz inne artykuły tego autora >
bp Marek Solarczyk
bp Marek
Solarczyk
zobacz artykuly tego autora >
Anna Druś
Anna
Druś
zobacz artykuly tego autora >