video-jav.net

Młodzi potrzebują obecności duszpasterzy

– Ankiety przedsynodalne pokazują wyraźnie, że młodzi potrzebują dziś duszpasterstwa obecności. Młodzież chce, by ksiądz był dla nich dostępny – powiedział ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Polub nas na Facebooku!

Temat duszpasterstwa młodzieży był jednym z głównych zagadnień obradującej w Płocku na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Zebranie plenarne KEP odbywa się w Płocku w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, który urodził się w Rostkowie na terenie diecezji płockiej.

Ksiądz Emil Parafiniuk opowiedział biskupom o modelach duszpasterstwa młodzieży w Polsce. Wskazał także kierunki duszpasterskie dla młodzieży, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Synodu Biskupów i Światowych Dni Młodzieży. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM zwrócił uwagę na nowy program formacyjny młodzieży. – Będzie to wspólny program duszpasterstwa młodzieży w całej Polsce. Chodzi o to, by poczuć Kościół, nim żyć i słuchać tego, co mówi do młodych – powiedział ks. Parafiniuk.

Kapłan wskazał, że program dla duszpasterstwa młodzieży jest oparty na przesłaniu, które co roku kieruje do młodzieży Ojciec Święty. – Trzeba pamiętać, że papieskie orędzia na coroczne Światowe Dni Młodzieży wyznaczają kierunki dla całego duszpasterstwa młodzieży. Papież w orędziu daje nam konkretne słowo, które staramy się realizować – powiedział ks. Parafiniuk.

Przedstawił także wnioski płynące z przeprowadzonych w Polsce ankiet przedsynodalnych. Wskazał, że wynika z nich wyraźnie, że młodzi potrzebują dziś duszpasterstwa obecności. – Młodzież chce, by ksiądz był obecny i dostępny – powiedział KAI ks. Parafiniuk. – Młodzieży potrzeba duszpasterstwa indywidualnego, którego czasami brakuje na poziomie poszczególnych parafii czy diecezji. Należy zadbać też o struktury duszpasterstwa młodzieży, żeby miało ono większy wpływ na zaangażowanie księży – powiedział duchowny.

Podkreślił, że ważnym i dobrze ocenionym elementem duszpasterstwa młodzieży są grupy i wspólnoty organizowane na poziomie parafialnym, zwłaszcza ruchy parafialne: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, czy Ruch Światło-Życie. – Tak rozwinięte ruchy parafialne są wyróżnikiem Kościoła w Polsce. To coś, czego nie ma na zachodzie Europy – wskazał ks. Parafiniuk.

Duchowny docenił także duszpasterstwo sakramentalne, a także zaangażowanie Kościoła w organizację masowych wydarzeń religijnych, ogólnopolskich, takich jak Lednica i licznych inicjatyw diecezjalnych, rejonowych i zakonnych. – Grupa księży zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieży jest wielka. To dzięki ich wytężonej pracy duszpasterstwo ma jakąś dynamikę – dodał.

Ks. Parafiniuk zwrócił uwagę na znaczącą rolę Światowych Dni Młodzieży w duszpasterstwie. – Nie można ich sprowadzać do jednej z form duszpasterskich. Papież mówi wyraźnie, że ŚDM to punkt spotkania wszystkich grup, wspólnot, ruchów. Jeśli któraś grupa mówi, że ŚDM nie jest dla nich, to stawia się ona poza wspólnotą Kościoła – wskazał duchowny.

– Po Światowych Dniach Młodzieży młodzież stała się podmiotem duszpasterstwa. Młodzi ludzie są dziś współpracownikami duszpasterstwa młodzieży: są w nie zaangażowani, podejmują konkretne decyzje i ponoszą odpowiedzialność – wskazał duszpasterz.


KAI/ot

 

Modlitwa za synod

Jednym z najlepszych przygotowań do Synodu Biskupów jest modlitwa. Gdziekolwiek jesteś, pomódl się o dobre owoce tego spotkania!

Polub nas na Facebooku!

Panie Jezu,
Twój Kościół podążający ku Synodowi
kieruje wzrok na wszystkich młodych ludzi świata.

Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce,
zawsze mając wolne serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.

Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie,
które kierujesz do każdego z nich,
by realizując właściwy projekt życia
osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodników.

Otwieraj ich serca na wielkie marzenia
i uczyń wrażliwymi na dobro innych.

Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń,
by przyjmować w darze Twoją Matkę.

Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania,
by doświadczając Twojej bliskości, głosili z radością, że jesteś Panem.

Amen.