video-jav.net

Ach, ta dzisiejsza młodzież

Odporni na manipulację. Odporni na fałszywe próby przypodobania się. Odporni na wszelką propagandę. Odporni na nachalne wciskanie czegoś, w co nie wierzą.

Aneta Liberacka
Aneta
Liberacka
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Pozbawieni kompleksów, wierzą w to, że każdy z nich może wszystko. Brakuje im tylko: relacji, prawdy i duchowości. Tak wynika z instrumentum laboris, czyli 52 stronicowego dokumentu opracowanego na najbliższy Synod o młodzieży, na podstawie badań, analiz i szeregu rozmów z ludźmi młodymi.

 

Kryzys relacji

Skąd kryzys relacji w świecie, który wydaje się być jedną wielką relacją? Przecież teraz w relacji jest się non stop. W zasadzie jest się przypiętym do relacji, można powiedzieć wręcz przygwożdżonym poprzez smartfona, w którym w społecznościówkach aż kipi relacją. Problem w tym – opisuje dalej dokument opracowany na podstawie rozmów z młodymi ludźmi – że w relacji największą potrzebą jest potrzeba wysłuchania, towarzyszenia.

Tym samym w świecie społeczności największym problemem stała się samotność.

Tęsknota za wysłuchaniem, wołanie o towarzyszenie, błaganie o zainteresowanie, wszystko to ma swoją kulminację coraz częściej u specjalistów leczących z depresji i różnych chorób duszy. Gdzie szukać relacji? Jak ją odnaleźć?

Kościół od zawsze ma odpowiedź. Jedyny problem chyba jest taki, że w każdym pokoleniu trzeba szukać innego sposobu przekazania tej odpowiedzi.

 

Kryzys prawdy łatwo przychodzi w świecie owładniętym wirtualnością, która rodzi pokusę przedstawienia siebie jako kogoś innego. Kryzys prawdy polega przede wszystkim na koloryzowaniu prawdy o sobie, imponowaniu na siłę, popadaniu w sztuczność. Kryzys prawdy, zdaje się dotyczyć najbardziej właśnie prawdy o samym sobie. Słowa: powołanie i rozeznawanie, nie tylko chyba jak mówi dokument “wymagają redefinicji” one domagają się całkowitego wypracowania tego procesu na nowo. Kryzys relacji, kryzys słuchania przenosi się na brak słuchania również samego siebie. Nie ma miejsca na to, by coś rozważać (jak Maryja) w swoim sercu. Skąd można dowiedzieć się jakie jest powołanie, skoro nie ma przestrzeni i czasu na jego rozeznawanie (mówiąc bardziej współczesnym językiem posłuchanie siebie, rozważanie, myślenie o powołaniu).

Młody człowiek tak bardzo wyczulony na prawdę o świecie zupełnie nie znajduje przestrzeni, by poznać prawdę o sobie.

Papież Franciszek cały czas nawołuje młodych, by uczyli się prawdy o samym sobie, słuchając siebie. Daje także “narzędzie” w postaci mądrości dziadków. Prawda często jest właśnie tam: w rodzinie, w dziadkach, w korzeniach, w tożsamości. Do tej jedynej Prawdy dochodzi się zawsze poprzez odnalezienie swojego powołania.

 

Kryzys duchowości

Największy z kryzysów. Będący wypadkową tych opisanych powyżej. Kryzys miłości. Kryzys Boga. Jeśli wszystko co w człowieku najgłębsze nie jest zaadresowane jako miłość do Boga i drugiego człowieka, staje się tylko jakąś cielesnością, uprzedmiotowieniem. Jeśli w Kościele, w Bogu odnajduje się wyłącznie nakazy i zakazy dotyczące obyczajów, zachowań, życia, nigdy nie odnajdzie się swojej duchowości. Nigdy człowiek nie będzie szczęśliwy i spełniony. Nigdy nie wejdzie w prawdziwą relację z drugim człowiekiem, ponieważ świat zakazów i nakazów takiej relacji nie pozwoli przetrwać. Do prawdziwej głębokiej duchowej relacji potrzebna jest miłość. Tylko wtedy życie i wiara przestaje być pasmem zakazów a staje się źródłem prawdy, szczęścia i miłości do Boga i ludzi.

Oczekiwanie w Kościele “oferty” polegającej na zniesieniu zasad, przykazań jest oczekiwaniem na pozbawienie siebie prawdziwej wolności i szczęścia.

Z kryzysu duchowości nie wyjdzie się poprzez zniesienie zasad “skostniałego” Kościoła, poprawę można uzyskać jedynie przez szukanie prawdziwej miłości. Miłości wynikającej z odpowiedzialnej relacji, z prawdy w relacji. Prawdziwej miłości z głębi serca i umysłu, z głębi duszy. To jedyna możliwa “oferta” jaką daje Kościół.

Pomódlmy się za więc Synod, by praca włożona w analizy, w opracowywanie dokumentu a także w całą dyskusję podczas obrad Synodu, przyniosła realne owoce. By ta praca przyniosła prawdziwe rozwiązania i pomoc dla młodych ludzi w przezwyciężaniu współczesnych trudności, które uniemożliwiają im odnalezienie tej najważniejszej Prawdy. Odnalezienie Boga.

Zapraszam do wydania o Synodzie i zapraszam do modlitwy różańcowej w październiku. Intencją w tym roku może być troska o młodych ludzi, którzy dziś dla nas budują ten świat.

 

Aneta Liberacka

Aneta Liberacka

Redaktor naczelny portalu Stacja7.pl, prezes Fundacji Medialnej 7. Z wykształcenia matematyk, doświadczenie zawodowe jako manager zdobywała w takich korporacjach jak Comarch czy HP, prowadząc projekty w Europie, Ameryce Środkowej i krajach arabskich. Mama czwórki dzieci, chętnie zabierająca głos w sprawach rodzinnych. Pochodzi z Koziebród - miejscowości, w której znajduje się przepiękne sanktuarium Maryjne.

Zobacz inne artykuły tego autora >
Aneta Liberacka
Aneta
Liberacka
zobacz artykuly tego autora >

Modlitewny support dla synodu

Już 3 października rozpocznie się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony sprawom młodzieży. W Polsce organizowane są liczne akcje modlitewne w intencji owocnych obrad oraz młodych na całym świecie.

Maria Górczyńska
Maria
Górczyńska
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Sztafeta Młodych

Od pół roku trwa inicjatywa modlitewna Sztafeta Młodych “Młodzi za Synod” pod przewodnictwem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Każdego dnia co najmniej jedna grupa młodzieżowa odmawia dziesiątkę różańca oraz oficjalną modlitwę za synod. Wspólnoty wysyłają również zdjęcia, z których organizatorzy akcji stworzą mapę Polski. Ogólnopolska Sztafeta Młodych potrwa do 3 października. W czasie synodu modlitewne czuwanie będzie kontynuowane na Jasnej Górze.


DOŁĄCZ DO SZTAFETY!


Mobilna modlitwa w Krakowie

W modlitwy włączy się też wiele polskich miast. Pomysłodawcy krakowskiego „Supportu dla Synodu” mają nadzieję, że mieszkańców połączy wspólna modlitwa za „Kościół Przyszłości”. Dlatego od 3 do 28 października wierni codziennie będą spotykać się o godz. 20:00 w innym miejscu Krakowa na skupieniu modlitewnym. Przy okazji tych spotkań Krakowianie będą łączyć się z Rzymem za pośrednictwem internetu, aby poznać szczegóły dotyczące obrad synodalnych. W wydarzeniu na Facebooku przedstawiony jest szczegółowy plan „Supportu dla Synodu”.


ZOBACZ WYDARZENIE NA FACEBOOKU


Radomska „Sztafeta za Synod”

Do modlitwy za synod zachęcają wszystkie dekanaty diecezji radomskiej. 3 października „Sztafetę za Synod” rozpocznie czuwanie modlitewne, na którym młodzież spotka się z duchownymi i osobami konsekrowanymi. Finał akcji przypadnie w przeddzień zakończenia obrad. Wtedy zostaną przedstawione Apele Młodych we wszystkich centrach duszpasterstwa młodzieży. Na fanpage’u „Młodzi Radom” zamieszczona jest lista dekanatów, które danego dnia będą modlić się przed Najświętszym Sakramentem w intencjach synodalnych.

 

Bielsko-żywiecka Sztafeta za Synod

Swoje duchowe wsparcie zapowiedzieli również młodzi z diecezji bielsko-żywieckiej. 3 października akcję zapoczątkuje spotkanie w oświęcimskim kościele św. Maksymiliana Męczennika. W planie przewidziano m.in. modlitwę uwielbienia, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz Apel Jasnogórski. Wieczór uświetni też muzyka zespołu „Fausystem”. Każdego dnia podczas trwania synodu w wybranej parafii diecezji bielsko-żywieckiej będą odbywać się podobne czuwania dla młodych.

Ponadto każda polska diecezja zgodnie z wyznaczonym terminem zaangażuje się na Jasnej Górze w modlitwy za synod.

 

Studenci pomodlą się za synod (Studencka dziesiątka różańca za synod)

Warszawskie Duszpasterstwo Akademickie „Sandał” działające przy kościoła św. Zbawiciela zaprasza studentów do duchowego wsparcia uczestników synodu. Każdy student może wybrać dzień, w którym pomodli się za nich dziesiątką różańca. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza.

 

Indywidualna modlitwa w intencji synodu

Papież Franciszek zachęca wszystkich wiernych, aby tą modlitwą wsparli duchowo młodych z całego świata oraz zbliżające się obrady synodalne. Tu znajdziesz tekst modlitwy!

 

Maria Górczyńska

Maria Górczyńska

Zobacz inne artykuły tego autora >
Maria Górczyńska
Maria
Górczyńska
zobacz artykuly tego autora >