Posted by & filed under .

Święta Klara z Asyżu. Radykalna mistyczka