Posted by & filed under .

Nazaretanki z Nowogródka. Męczennice II wojny światowej