Posted by & filed under .

Brat Albert. Więcej być niż mieć