Posted by & filed under .

Benedykt z Nursji. Święty z reguły