Posted by & filed under .

Bez domu, ale z Jezusem (prycza w obozie ewakuacyjnym)