Posted by & filed under .

W takich prowizorycznych kaplicach modlono się po tajfunie