Posted by & filed under .

Ewangelizacja na “bogato”. Ogromne napiwki w imię Jezusa