Posted by & filed under .

Uroczystości złożenia ślubów wieczystych przez 6 kleryków