Posted by & filed under .

W uroczystościach brało udział wielu szczególnych gości