Posted by & filed under .

Masakra piłą mechaniczną – książka o rodzinnym szczęściu Terlikowskich