Posted by & filed under .

Argentyńczycy świętują wybór nowego papieża przed tą samą katedrą, © Demotix/Corbis/FotoChannels