Posted by & filed under .

17 kwietnia 2013 – Audiencja generalna na Placu św. Piotra © Alessandra Benedetti/Corbis