Posted by & filed under .

Kiedy idę do Matki, czuję się mocniejszy