video-jav.net

Episkopat popiera “Deklarację wiary”

Z niepokojem obserwujemy przejawy agresji słownej wobec przedstawicieli Służby Zdrowia, którzy złożyli swój podpis pod „Deklaracją wiary” – napisał w wydanym dziś oświadczeniu Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Dokument podpisany przez bp. Stefana Regmunta, przewodniczącego Zespołu i ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych wyraża poparcie dla inicjatywę dr Wandy Półtawskiej.

Polub nas na Facebooku!

"Szczególne zdziwienie musi budzić fakt, że według krytyków deklaracji w kraju demokratycznym obywatel nie może mieć innych poglądów niż te, które narzuca obowiązująca poprawność" – piszą sygnatariusze oświadczenia. Przypominają, że odmawianie lekarzom prawa do postępowania zgodnie z ich sumieniem podważa podstawowe swobody obywatelskie, zwłaszcza konstytucyjne prawo do wolności sumienia i przekonań religijnych.

"Nie można także zapominać, że ograniczanie możliwości kierowania się tymi prawami w życiu osobistym prowadziło w przeszłości do totalitaryzmów" – czytamy w oświadczeniu.

Zespół KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych wyraża poparcie dla inicjatywy dr Wandy Półtawskiej i wyrażają solidarność z lekarzami, którym, głosi oświadczenie, "grozi się wyciągnięciem konsekwencji służbowych, ponieważ mają odwagę budować motywację swojej posługi lekarskiej głębiej niż tylko na zwyczajnej deontologii lekarskiej, która zresztą coraz bardziej odstaje od przysięgi Hipokratesa, choćby w tym, co dotyczy bezwarunkowej obrony życia ludzkiego".

Zespół KEP przypomina, że „Deklaracja wiary” powstała w nawiązaniu do osoby i nauczania Jana Pawła II, "którego humanizm podziwia cała ludzkość". Wskazuje, że "humanizm ten wyrasta z głębokiej wiary i religijnego spojrzenia na człowieka, na jego życie i śmierć".

Sygnatariusze oświadczenia oceniają ataki stawiane katolickim lekarzom jako absurdalne. "Wydaje się paradoksem twierdzenie, że lekarz podpisujący „Deklarację wiary” może narazić pacjenta na utratę zdrowia lub życia, gdy tymczasem deklaracja ta broni prawa lekarza do odmowy działań mających na celu terminację życia (np. aborcji)" – pisze Zespół KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. – Nie należy więc tworzyć fałszywego obrazu zachowań ludzi wierzących, opisując ich działania w kategoriach kryminalnych, gdy tymczasem sami stają się ofiarami gry interesów" – dodaje.

Zespół KEP zwraca się do władz publicznych i środowisk opiniotwórczych "o uszanowanie przekonań osobistych pracowników Służby Zdrowia i przeciwdziałanie agresji medialnej i naciskowi dyscyplinarnemu, które stają się współczesną formą prześladowań na tle religijnym".

Autorzy oświadczenia wyrażają nadzieję, że ich stanowisko spotka się ze zrozumieniem różnych gremiów społecznych i politycznych.

W sprawie "Deklaracji wiary" wypowiadał się niedawno m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak. „Trzeba tu jasno powiedzieć, że deklaracja wiary nie jest i nie będzie nigdy interpretowana jako odmowa pomocy w nagłym wypadku, w sytuacji, gdy życie jest zagrożone. Nie ma na ten temat żadnej dyskusji. Bronimy życia od poczęcia do naturalnej śmierci” – mówił.

Przypomnijmy, że opracowaną przez dr Wandę Półtawską "Deklarację wiary" poparło już ponad 3 tys. lekarzy. Nawiązując do tego dokumentu, znana lekarka i współpracowniczka Jana Pawła II opowiedziała się za analogiczną deklaracją polityków. Jej zdaniem powinna ona polegać na "zgłaszaniu i popieraniu konkretnych projektów ustaw odbudowujących w naszym porządku prawnym moralny fundament naszej cywilizacji".

W liście datowanym na 5 czerwca współpracowniczka Jana Pawła II zwraca się z prośbą do wszystkich Senatorów, szefów partii i klubów parlamentarnych o poparcie tej inicjatywy. "Sprawa, której dotyczy projekt, jest jednym z wielu postulatów środowisk lekarskich popierających Deklarację Wiary. Będziemy wdzięczni za przyczynienie się do jego wykonania tak, by za nim mogły pójść kolejne" – pisze dr Półtawska.

Inicjatorem stosownych zmian w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jest senator PiS Kazimierz Jaworski. Jego zdaniem dotychczasowy zapis jest nielogiczny "Lekarz, który sam nie chce zabijać, musi przyczynić się do popełnienia czynu niemoralnego dopomagając w uśmierceniu dziecka. Z moralnego punktu widzenia, tak czy inaczej, musi być to kwalifikowane jako współudział" – zwraca uwagę senator.


tk / KAI / Warszawa

Ten pogrzeb jest czasem próby

Homilia bp Guzdka w czasie Mszy Św. odprawionej w intencji gen. Wojciecha Jaruzleskiego

Sławomir
Dynek
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Przyzywamy miłosierdzia Bożego nad całym jego długim życiem, pełnym dramatycznych decyzji, których konsekwencje do dziś budzą wiele emocji. Nade wszystko na ołtarzu składamy dziś dobremu Bogu ostatni akt wiary, na który zdobył się świadomie w obliczu śmierci. A była nim prośba o spowiedź, sakrament chorych i komunię świętych – powiedział biskup polowy Józef Guzdek w czasie mszy św. za duszę zmarłego gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

Modlitwa w intencji pana generała jest potwierdzeniem troski Kościoła o to, co najważniejsze, o zbawienie – mówił w homilii biskup Guzdek. Ten pogrzeb jest czasem próby dla wierzących – zaznaczył w dalszej części, tłumacząc, że Kościół jako wspólnota kontynuuje w ten sposób misję Chrystusa wrażoną w słowach: „Nie przyszedłem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić”.

W homilii podkreślona też została różnica między oceną a sądem – Sąd w chwili śmierci człowieka należy już tylko do Boga.

Biskup podkreślił, że obowiązkiem kapelanów wojskowych jest modlitwa za poległych i zmarłych żołnierzy oraz ich rodziny. – To kapelan stojąc przy ołtarzu Eucharystii, by prosić Boga, aby okazał miłosierdzie żołnierzowi, który odchodzi na wieczną wartę.

W homilii wiele razy zostało przywołane miłosierdzie Boże:

Jako chrześcijanie jesteśmy apostołami prawdy i miłosierdzia, wyznawcami Boga, który jest sprawiedliwy i miłosierny równocześnie. Tych wartości nie możemy rozdzielać. Zdrada jednej z nich sprawia, że rozmijamy się z Ewangelią. Można ulec pokusie zakłamania i ukrywania prawdy, można też oskarżać w imię prawdy, zapominając o tym, że Jezus, gdy dostrzegał nawrócenie, okazywał miłosierdzie – mówił bp Guzdek.

Wojciech Jaruzelski, dyktator i Prezydent Polski, zmarł 25 maja 2014 roku, w szpitalu  wojskowym w Warszawie. Według Katolickiej Agencji Informacyjnej i komunikatu Ordynariatu polowego, niedługo przed śmiercią generał przyjął sakramenty święte i ucałował relikwie św. Jana Pawła II. W czasie życia wiele razy spotykał się z Janem Pawłem II.

Sławomir Dynek

Zobacz inne artykuły tego autora >
Sławomir
Dynek
zobacz artykuly tego autora >