Posted by & filed under .

Szkaplerz karmelitański – kto go nosi, nie pójdzie do piekła