Modlitwa przy wigilijnym stole [POBIERZ]

Wieczerzę wigilijną tradycyjnie rozpoczyna modlitwa i fragment Ewangelii opowiadający o narodzeniu Chrystusa. Przygotowaliśmy tekst tej modlitwy, byście mogli ją odmówić w swoich domach.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Modlitwa przy wigilijnym stole [POBIERZ]
Wieczerzę wigilijną tradycyjnie rozpoczyna modlitwa i fragment Ewangelii opowiadający o narodzeniu Chrystusa. Przygotowaliśmy tekst tej modlitwy, byście mogli ją odmówić w swoich domach.

Modlitwa przed wigilią to czas, w którym modlimy się za siebie nawzajem, za naszych bliskich, również za tych, których już z nami nie ma. Poprzedza ją czytanie fragmentu z ewangelii wg św. Łukasza, w którym słyszymy opowieść o narodzeniu Chrystusa. Na koniec wspólnej modlitwy tradycyjnie dzielimy się opłatkiem.

Na wigilijnym stole warto znaleźć miejsce na Pismo Święte, opłatki oraz świecę, którą zapala się na początku modlitwy. Warto do poszczególnych elementów modlitwy zaangażować członków rodziny.POBIERZ TEKST MODLITWY PRZY WIGILIJNYM STOLE (PDF)Modlitwa przy wigilijnym stole

WPROWADZENIE

Prowadzący (zapalając świecę): Światło Chrystusa

Wszyscy: Bogu niech będą dzięki

P: W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

P: W 65. tygodniu lat według proroctwa Daniela, w 194. olimpiadzie według kalendarza greckiego, w 752. roku po założeniu miasta Rzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta, cesarza rzymskiego, gdy w całym świecie nastał pokój, zechciał Jezus Chrystus, wieczny Bóg i Syn wiecznego Ojca, świat uświęcić przez swoje błogosławione przyjście.

Dlatego święcimy dziś narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według ciała. Z głęboką wiarą, jak to czynili nasi ojcowie, posłuchajmy słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego.

 

EWANGELIA

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 2, 1-20)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

(Po odczytaniu fragmentu można zaśpiewać „Bóg się rodzi”)

 

MODLITWA POWSZECHNA

Prowadzący: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy, że posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

  • Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie
  • Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem. Ciebie prosimy…
  • Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij tej świętej nocy Dobrą Nowiną. Ciebie prosimy…
  • Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy…

Módlmy się słowami, których nauczył nas Jezus. Ojcze nasz…

 

MODLITWA PRZED PODZIELENIEM SIĘ OPŁATKIEM

A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając nasze serca we wzajemnej miłości, otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie zawsze z nami.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

POBIERZ W FORMACIE PDF

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >
MODLITWA

Wielkie antyfony. Modlitwa z ukrytą wiadomością

Od 17 grudnia na każdej Mszy św. pojawiają się w aklamacji przed Ewangelią niezwykłe antyfony. Dowiedz się skąd się wzięły i jaka tajemna wiadomość jest w nich ukryta.

Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >

Polub nas na Facebooku!

Wielkie antyfony. Modlitwa z ukrytą wiadomością
Od 17 grudnia na każdej Mszy św. pojawiają się w aklamacji przed Ewangelią niezwykłe antyfony. Dowiedz się skąd się wzięły i jaka tajemna wiadomość jest w nich ukryta.

17 grudnia zaczyna się w liturgii Kościoła okres bezpośredniego przygotowania do Bożego Narodzenia. Liturgia Godzin przed wieczornym kantykiem “Magnificat” oraz liturgia Mszy św. w aklamacjach przed Ewangelią umieszcza tzw. Wielkie Antyfony. Zwane są one również “Antyfonami O”, ponieważ po łacinie zaczynały się od tej litery-okrzyku. Są wezwaniami do mającego narodzić się Jezusa Chrystusa i stanową prawdziwe perełki teologiczne, świetnie nadające się do codziennego rozważania. Według tradycji ich autorem jest św. Grzegorz Wielki.

Jest w nich również zakodowana tajemna wiadomość. Popatrzmy na Imiona, którymi w tych antyfonach określany jest Zbawiciel: Sapiéntia (Mądrość), Adonái (Władca i Wódz), Radix Iesse (Korzeń Jessego), Clavis David (Klucz Dawida), Oriens (Wschód), Rex (Król), Emmánuel. Jeśli z nich spisać tylko pierwsze litery, w kolejności od ostatniego, otrzymamy łacińskie zdanie:

ERO CRAS!

czyli…

Jutro przybędę!


23 grudnia: O Emmánuel!

Emmanuelu,
nasz Królu i prawodawco,
przyjdź nas zbawić, nasz Panie i Boże.


22 grudnia: O Rex!

Królu narodów,
kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.


 

21 grudnia: O Oriens!

Wschodzie,
blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości,
przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

 


20 grudnia: O Clavis David!

Kluczu Dawida,
który otwierasz bramy wiecznego królestwa,
przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach.


19 grudnia: Radix Iesse!

Korzeniu Jessego,
który stoisz jako sztandar narodów,
przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.


18 grudnia: O Adonái et Dux!

Wodzu domu Izraela,
który na Synaju dałeś Prawo Mojżeszowi,
przyjdź nas odkupić mocą Twojego ramienia.

 


17 grudnia: O Sapiéntia!

Mądrości Najwyższego,
która urządzasz wszystko mocno i łagodnie,
przyjdź i naucz nas drogi roztropności.

 

Szukasz wartościowych treści?

Zapisz się na cotygodniowy newsletter Stacji7


 

 Redakcja portalu

Redakcja portalu

Zobacz inne artykuły tego autora >
Redakcja portalu
Redakcja portalu
zobacz artykuly tego autora >