Posted by & filed under .

Etruska waza na perfumy, z wyrytym słowem “suthina” (“do grobu”). Brąz, 2 wiek pne. Zbiory Muzeum w Luwrze