Posted by & filed under .

Fragmenty pocisków artyleryjskich – pozostałość po walkach z okresu I wojny światowej | fot. B. Pasek