Posted by & filed under .

“Nergal” uniewinniony od zarzutu obrazy uczuć religijnych