Posted by & filed under .

Jako sanitariuszka Halina dwukrotnie uratowała życie Rajmundowi „Irce” Kaczyńskiemu. Gdyby nie ona, Lech i Jarosław Kaczyńscy nigdy by się nie urodzili. Na zdjęciu: powstańcy pomagający rannemu