Posted by & filed under .

65% Polaków przeciwnych ubojowi rytualnemu