Posted by & filed under .

Bóg przyjdzie 15 minut za późno i zawsze zdąży!