Z WATYKANU
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Problemy osobiste i rodzinne nie są przeszkodą na drodze świętości i szczęścia - powiedział Franciszek w specjalnym słowie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana P...

“Całe życie zanurzcie w Chrystusie”. Przesłanie Franciszka do&n

Św. siostra Faustyna została dziś wpisana do tzw. kalendarza rzymskiego, co oznacza, że jej wspomnienie liturgiczne ma się znaleźć w księgach liturgicznych na c...

Od dziś św. Faustyna będzie wspominana w liturgii na całym ś

W „L’Osservatore Romano” ukazała się modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II, którą napisał Papież Franciszek. W krótkich słowach Papież zawarł prośbę o jeg...

Papież Franciszek ułożył modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

test
W czasie dzisiejszej modlitwy Regina caeli Papież Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus chce, aby miłość do Niego i wypełnianie przykazań szły ze sobą w parze. – W...

Papież Franciszek: Wspominamy Jana Pawła II z miłością i wdzięcznością

Pan Jezus wiele razy mówił o świecie, o nienawiści do Niego i do Jego uczniów. Prosi Ojca, aby nie zabierał uczniów ze świata, ale bronił ich przed duchem świat...

Franciszek: Czym jest ta światowość, która chce zniszczyć i zdeprawowa

- W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i...

Papież senior napisał specjalny list z okazji 100. urodzin św. Jana Pa

Módlmy się za rodziny, aby w rodzinach wzrastał Duch Pana, duch miłości, szacunku i wolności - to dzisiejsza intencja porannej Mszy św. sprawowanej przez papież...

Papież modlił się za rodziny i przestrzegł przed rygoryzmem

Współpracownicy papieża odpowiedzieli na apel kard. Konrada Krajewskiego o złożenie ofiary pieniężnej na rzecz walki z koronawirusem. - Niektórzy przekazali rów...

Współpracownicy papieża hojni w zbiórce ogłoszonej przez kard. Krajews

Papież Franciszek postanowił przesłać do nuncjatury apostolskiej w Bejrucie 200 tysięcy dolarów na wsparcie 400 stypendiów dla libańskiej młodzieży, która ma co...

Papież przekazał 200 tys. dolarów na pomoc Libanowi

Czy nie możemy się modlić do Ojca wszystkich, każdy zgodnie ze swoją kulturą? - tak papież odniósł się dzisiaj do zarzutów, że wspólna modlitwa różnych religii ...

Czy wszystkie religie mogą jednoczyć się w modlitwie? Papież wyjaśnia

Modlitwa jest wejściem w tajemnicę przymierza, powierzeniem się w miłosierne ramiona Boga – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowan...

“Bóg jest naszym sprzymierzeńcem” Franciszek o modlitwie

"Pielęgniarki zawsze odgrywały główną rolę w opiece zdrowotnej. Każdego dnia, w kontakcie z chorymi, doświadczają traumy, jaką powoduje cierpienie w życiu człow...

“Ta postać ma znaczenie fundamentalne”. Orędzie Franciszka na M