Z WATYKANU
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Papież Franciszek skieruje do Polaków słowo z okazji jubileuszu urodzin Jana Pawła II. Jego przesłanie będzie wyemitowane w 18 maja w TVP1 oraz na kanale YouTub...

Franciszek wygłosi przesłanie do Polaków w 100. rocznicę urodzin Jana

Do Watykanu dotarł dziś transport darów, które Polska przekazała Stolicy Apostolskiej na czas pandemii koronawirusa. Jest to efekt rozmowy telefonicznej, jaką p...

Maseczki, żele, kombinezony. Do Watykanu dotarł transport z polską pom

O Bogu, który pociesza w bliskości, prawdzie i nadziei mówił dziś papież podczas porannej Eucharystii transmitowanej przez media watykańskie z Domu Świętej Mart...

Franciszek: “Prośmy o łaskę, byśmy pozwolili pocieszyć się Panu”

Módlmy się dziś za artystów, aby Pan ich błogosławił. Poprzez nich rozumiemy piękno a bez piękna nie możemy zrozumieć Ewangelii - modlił się 7 maja papież podcz...

Papież modli się za artystów. “Bez piękna nie rozumiemy Ewangeli

W sercu każdego człowieka, w każdym stworzeniu nurtuje i wyłania się pewien milczący krzyk przyzywający Bożego miłosierdzia, ponieważ człowiek jest „żebrakiem w...

Papież rozpoczął nowy cykl katechez. Temat: modlitwa

Za mężczyzn i kobiety którzy pracują w mediach modlił się dziś podczas porannej Eucharystii papież Franciszek. W homilii zachęcał zaś, aby nie bać się światła J...

Papież modli się za pracujących w mediach

Niech Pan nas oświeci, byśmy zobaczyli w naszym wnętrzu, czy jest w nas wolność, aby przejść przez bramę, którą jest Jezus, aby iść do Jezusa i stać się owcami ...

“Czy jest w nas wolność, aby przejść przez bramę, którą jest Jez

Salezjanin z Polski ks. Lech Piechota, dotychczasowy sekretarz kardynała Tarcisia Bertone, został dziś mianowany przez papieża Franciszka dyrektorem Biura Papie...

Polak szefem Biura Papieskiej Rady ds. Kultury

Módlmy się za rodziny zamknięte z powodu kwarantanny, o łaskę pokoju, kreatywności i cierpliwości - to dzisiejsza intencja papieża Franciszka z porannej Mszy św...

Papież modli się za rodziny w kwarantannie

"Prośmy o łaskę rozpoznania i podążania za głosem dobrego Pasterza, który wyprowadza nas z ograniczeń egoizmu i prowadzi na pastwiska prawdziwej wolności" - wez...

Franciszek: Nieprzyjaciel woli ciemność, kłamstwo, plotki a Pan miłuje świa

Co roku w IV Niedzielę Wielkanocną - zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza - Kościół na świecie modli się o powołania kapłańskie i zakonne. Oto Orędzie Ojca Świętego...

Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Orędzie papieża Franciszka

Brazylijski arcybiskup Ilson de Jesus Montanari, sekretarz Kongregacji ds. Biskupów i sekretarz Kolegium Kardynalskiego został 1 maja mianowany przez papieża Fr...

Brazylijczyk nowym wicekamerlingiem Kościoła