Z WATYKANU
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Pod przewodnictwem sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, abp. Luisa Francisco Ladarii Ferrera SJ obraduje dziś i jutro Komisja Studyjna ds. Diakonatu Kobiet ustan...

Watykan: obraduje Komisja Studyjna ds. Diakonatu Kobiet

Przygotowując Synod Biskupów w 2018 roku pod hasłem „Młodzież, wiara i powołanie” Watykan po raz kolejny planuje przeprowadzenie ankiety. Katalog pytań stanowić...

Ankieta wśród młodzieży przed synodem biskupów

Pomimo, że zakończył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, to drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte – stwierdza Ojciec Święty w L...

List Apostolski Franciszka: “Miłosierdzie i pokój”. Drzwi serca

Ludzie nie przebaczą księdzu przywiązania do pieniędzy; oby Pan dał nam łaskę chrześcijańskiego ubóstwa – mówił Papież podczas homilii nawiązując do Ewangelii o...

Ksiądz a pieniądze. Homilia Papieża Franciszka

Niech Duch uświęciciel odnowi naszą nadzieję w Chrystusie Zbawicielu, bramie zawsze otwartej dla szukających Cię szczerym sercem, jedynej Bramie prowadzącej do ...

Watykan: zamknięcie Drzwi Świętych i Roku Miłosierdzia

Apeluję do sumień wszystkich – do instytucji i rodzin – ażeby zawsze chronić dzieci i zabezpieczać ich dobro - mówił Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej...

Franciszek do rodzin: zawsze chronić dzieci i zabezpieczać ich dobro

Po niedawnym kamieniu milowy 4 milionów użytkowników papieskiego konta w języku włoskim, dziś 13 listopada o godz. 13:43 konto na Twitterze @pontifex śledziło j...

Twitter: 10 mln obserwujących konto papieża

Na znaczenie włączania jako ważnego aspektu miłosierdzia zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas ostatniej już sobotniej nadzwyczajnej audiencji ogólnej. Franciszek...

Bądźmy świadkami miłosierdzia, włączającymi innych

O obchodzonym w Polsce Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym przypomniał Franciszek pozdrawiając pielgrzymów polskich. Zachęcił jednocześnie Polaków do o...

Papież do Polaków: bądźcie solidarni z prześladowanymi

Papież Franciszek: trzeba troszczyć się o jedność Kościoła
Jedność chrześcijan jest zasadniczym wymogiem naszej wiary, wypływającym z głębi wierzących w Chrystusa – przypomniał Franciszek w przemówieniu do uczestników s...

Franciszek: ekumenizm nie jest jednorodnością

Ojciec Święty przyjął rezygnację z rządów pasterskich archidiecezją Newark w USA złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez jej dotychcza...

Kardynał-nominat nowym arcybiskupem Newark w USA

Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej! Jeśli by nie było odniesienia do raju i do życia wiecznego, chrześcijaństwo sprowadzałoby si...

Franciszek: chrześcijaństwo bez zmartwychwstania byłoby tylko etyką