Rozmowy
z Janem Pawłem II
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje

Rozmowy z Janem Pawłem II. Zwycięstwo!

Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka. "Jezu, ufam Tobie".

Rozmowy z Janem Pawłem II. Miłosierdzie

Narodził się w Betlejem, aby przywrócić nadzieję człowiekowi

Rozmowy z Janem Pawłem II. Boże Narodzenie

Błagajmy Boga, aby rozszalała nienawiść i przemoc nie zwyciężyły

Rozmowy z Janem Pawłem II. Terroryzm

To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!

Rozmowy z Janem Pawłem II. Patriotyzm

Rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, wielkim dobrem o najwyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów

Rozmowy z Janem Pawłem II. Rodzina

Gdy dochodzi do napięć, wiarygodność Kościoła, głoszącego naukę o fundamentalnym szacunku należnym każdemu człowiekowi, uzależniona jest od moralnej odwagi dusz...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Imigranci

Rozmowy z Janem Pawłem II. Miłość
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała

Rozmowy z Janem Pawłem II. Miłość

Rozmowy z Janem Pawłem II. Przyroda
Stwórca chciał, aby człowiek obcował z przyrodą jako jej rozumny i szlachetny „pan” i „stróż”, a nie jako bezwzględny „eksploatator”

Rozmowy z Janem Pawłem II. Przyroda

Rozmowy z Janem Pawłem II. Maryja
Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, wołaniem o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządk...

Rozmowy z Janem Pawłem II. Maryja

Rozmowy z Janem Pawłem II. Prawda
Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Prawda

Rozmowy z Janem Pawłem II. Szczęście
Prawdziwe szczęście jest zdobyczą, do której nie dochodzi się bez długiej i trudnej walki. Chrystus zna tajemnicę zwycięstwa.

Rozmowy z Janem Pawłem II. Szczęście