MODLITWA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Boże, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.

Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP

Niech apostoł Andrzej uczy nas podążać za Jezusem z gotowością, bo tylko w Nim odnajdziemy sens naszego życia i naszej śmierci.

Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła

Święta Maryjo, módl się za nami

Litania dominikańska do Matki Bożej

Święta Barbara. Nieustanna wspomożycielka
Święta Barbaro, wielce uwielbiona przez Boga, przyczyń się za nami...

Litania do św. Barbary

Kościół podzielony. Wyszyński kontra Wojtyła.
Boże, otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic

Modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

Św. Alfons Liguori wygłosił ponad 500 misji i rekolekcji. Był ekspertem w tym, co dzisiaj nazywane jest teologią pastoralną.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Alfonsa Liguori

Oręduj za nami u Ojca Niebieskiego abyśmy jak Ty, oddani, pokorni i cierpliwi mogli otrzymać od Jezusa Chrystusa łaskę, o którą prosimy.

Modlitwa do św. Peregryna

Panie, spraw, aby bolało nas cierpienie innych i ulituj się nad ubogimi tego świata

Modlitwa za ubogich

Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej: ,,Matko Miłosierdzia"
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie - zmiłuj się nad nami.

Litania do Opatrzności Bożej

Św. Marcin z Tours to wzór dobrego pasterza. Spotkał na swojej drodze ubogiego i zmarzniętego człowieka. Przeciął więc mieczem płaszcz i jedną z części podarowa...

Modlitwa do św. Marcina

Św. Karol Boromeusz to wzór biskupa katolickiego i patron seminarzystów. Był człowiekiem głębokiej modlitwy, troski o chorych i ubogich, założycielem pierwszego...

Modlitwa do św. Karola Boromeusza