MODLITWA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Jest jedno Serce, które jest sprawiedliwości i miłości pełne

33 uderzenia serca [#9]: Sprawiedliwość

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia

Litania do Serca Pana Jezusa

Jezus poświęcił się dziełu zbawienia całkowicie, a my?

33 uderzenia Serca [#7]: Skupienie

Serce Jezusa pokazuje nam Bożą obecność przez cały czas, przez każdy gest zapisany w Ewangelii

33 uderzenia Serca [#6]: Bóg z nami

W sercu powstają decyzje godne Boga

33 uderzenia Serca [#5]: Decyzja

Jezus z Nazaretu podjął swoje powołanie z całą pokorą, czyli wszystkimi konsekwencjami, aż do śmierci...

33 uderzenia Serca [#4]: Pokora

Napełnione miłością pojednało niebo i ziemię

33 uderzenia Serca [#3]: Bóg i Człowiek

Do Maryi posyła archanioła Gabriela, do nas przychodzi pod osłoną sakramentów

33 uderzenia Serca [#2]: Matka

Nasze serca są zakotwiczone w Bogu, ponieważ to Bóg nas stworzył. To Boże podobieństwo nosimy w sobie

33 uderzenia Serca [#1]: Wieczność pośrodku czasu

Podarujmy dziś dzieciom najlepszy prezent - módlmy się w ich intencji

3 modlitwy za dzieci

Serce to centrum osobowości, to jest to, kim dany człowiek jest. To osoba z całym bagażem doświadczeń – dobrych i złych. Czytając i śpiewając litanię do Najświę...

33 uderzenia Serca

W niedzielę, 4 czerwca, Kościół w Polsce obchodzi Święto Dziękczynienia. Centralne obchody odbędą się tego dnia w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Na za...

Akt zawierzenia i dziękczynienia