MODLITWA
Sortuj: ważność wg daty alfabetycznie
Matko Kościoła, ratuj Kościół wszędzie, gdzie jest on zagrożony, ratuj wiarę wszystkich Polaków, umacniaj królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa!

Modlitwa jasnogórska za Kościół w Polsce

Matko Boża, ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości

Akt oddania Matce Bożej

Królowo Polski, wejrzyj na serca, przynoszące Ci hołdy poddaństwa, miłości i uwielbienia

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej

Autorem słów modlitwy do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie.

Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności

Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań.

Modlitwa wdzięczności do Pani Jasnogórskiej

Módl się za nami Bogiem sławiena Maryjo, aby nasz naród dochował Ci wierności

Litania do Matki Bożej Jasnogórskiej

Ciężko wyobrazić sobie ból i upokorzenie człowieka lżonego

33 uderzenia serca [#23]: Opluty

Boże, Ty Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Ks. Oder o filmie "Jan Paweł II - Santo subito. Świadectwa Świętości"
Boże, pomóż nam poświęcić się szczeremu dążeniu do miłości, która przezwycięża nienawiść

Modlitwa św. Jana Pawła II o pojednanie

Boże daj nam nadzieję na przyszłe budowanie pokoju dla wszystkich

Modlitwa wstawiennicza o pokój w Syrii

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał

Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju

Czy naprawdę wszystkie nasze grzechy i obrzydliwości będą nam zapomniane?

33 uderzenia serca [#22]: Przebłaganie