Nasze projekty

Modlitewnik na Wielki Czwartek. „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!” [EBOOK]

“Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!»”.  Jezus […]

Modlitwa św. Stanisława Papczyńskiego do Chrystusa biczowanego

Ilekroć Cię widzę ociekającego krwią, chciałbym wylać ocean łez; gdy Cię widzę od góry do dołu poranionego, w jak największym uniżeniu, ofiaruję Ci wszystkie ciosy mych utrapień, nieszczęść, cierpień, strapień, udręk, pokus, zniesławień, krzywd i wszelkich przeciwności, przykrości, goryczy, umartwień, a także ukłucia wszystkich trosk, starań, niepokojów, wszystkie rany mojego ducha i serca. Chcę być […]

Modlitwa do Chrystusa cierniem ukoronowanego św. Stanisława Papczyńskiego

Treść modlitwy Obym, Zbawco mój najmiłościwszy, przynajmniej odtąd, gdy rozważam Twoją straszną koronację i przeżywam ją w sobie, nie tylko dopuścił się żadnej wewnętrznej czy zewnętrznej przyjemności zmysłowej, ale nawet nie pozwolił sobie o niej myśleć. Obym zaś każdy krzyż, niepowodzenie, cierpienie i umartwienie podejmował chętnym sercem! O najukochańszy Jezu, przez Twoją koronę cierniową proszę […]

Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym

Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym powstała na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny, służebniczki Starowiejskiej. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami;Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad […]

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa. „Gdy doznajecie przykrości, złóżcie to w Moje Rany, a ból się uciszy”

„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran”. To słowa modlitwy, której nauczył francuską wizytkę i mistyczkę Pan Jezus zostawiając jej 12 obietnic. Dziś ta modlitwa znana jest jako Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa i odmawiana na […]

Św. Józef poprosił s. Faustynę o odmawianie pewnej modlitwy. „Obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę”

„Czuję Jego szczególną opiekę” Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz „Pomnij…”. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną […]

Modlitwa za Papieża

Boże Wszechmogący, który ustanowiłeś papieża Franciszka widzialną głową Kościoła świętego, otaczaj zawsze następcę św. Piotra swoją łaską i błogosławieństwem. Udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia, pociechy w cierpieniach i spraw, aby apostolska jego praca przyniosła jak największy pożytek całemu chrześcijaństwu. Zmiłuj się, Boże, nad nim za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych oraz dozwól, […]

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Nieba, módl się za nami.Święty Aniele, sługo Boży,Święty Aniele, stróżu mój,Święty […]

„Moje Westerplatte”. Modlitewna etiuda dla hejtowanych

Westerplatte – to tu – na najdalej wysuniętej placówce, toczy się codzienny bój o uśmiech wiary, nadziei i miłości – nasz i kolejnych pokoleń, a także o prawdę – niezależną od punktu widzenia, aktualnie panującej mody, lansowanej ideologii i liczby lajków i udostępnień.  Utwór „Moje Westerplatte” powstał w ramach projektu pt. „Uratowany przez Miłość”. W […]

Dzień Kobiet ze św. Ritą [TRANSMISJA MSZY ŚW.]

Msza św. będzie sprawowana przez o. Marka Donaja OSA, w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Augustiańskiej 7 w Krakowie.  Uroczysta Msza św. w Dniu Kobiet będzie mieć wyjątkową oprawę muzyczną, przygotowaną przez dzieci z przedszkola Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie. Najmłodsi, których modlitwa jest szczególnie miła Bogu i ma wielką moc, w procesji z […]

„Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą”. Modlitwa rodziców za dzieci

Nie niosę Ci modłów długich, o Boże. Nie ślę westchnień licznych…Nie biję niskich pokłonów, nie składam ofiary bogatej ku czci Twej i chwale.Nie pragnę wkraść się w Twą możną łaskę, nie zabiegam o dostojne dary.Myśli moje nie mają skrzydeł, które by pieśń niosły w niebiosa.Wyrazy moje nie mają barwy ani woni, ani kwiatów.Znużony jestem i […]

Dzień Kobiet ze św. Ritą. Wyślij swoją intencję!

Zachęcamy do wysyłania intencji Mszy świętej (formularz znajduje się na końcu artykułu), która będzie sprawowana w środę, 8 marca o godz. 15.15 przez o. Marka Donaja OSA, w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, przy ul. Augustiańskiej 7 w Krakowie. W tym miejscu, każdego 22. dnia miesiąca odprawiana jest  msza św. odpustowa, poprzedzona nabożeństwem z odczytaniem […]

Wspieraj nas - złóż darowiznę