Nasze projekty

Modlitwa wdzięczności za rodzinę

Dziękuję Ci, Boże, za tę rodzinę – za wszystkich siedzących razem przy śniadaniu, z radością w oczach, gotowych i chętnych przywitać nowy dzień. Dziękuję Ci, że dzisiejszy poranek nie rozpoczął się od lęku przed kłótnią z przyjacielem, przed klasówką, obawy przed jedynką za nie odrobioną pracę domową. Dziękuję Ci za wesołe rozmowy, otrzymaną, a nie […]

Modlitwa na Nowy Rok

Wszechmogący Boże,prosimy o błogosławieństwo Twojena ten nowy rok.Nie wiemy, co on nam przyniesie,co nam w nim dasz.Jakie przeżyjemy w nim radości,jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty,Ojcze miłosierny.Ty znasz początek,trwanie i kres naszego życia.Ty prowadzisz nas wszystkichprzez czas do wieczności. Daj mi, Ojcze, trwać przy Tobie,iść wiernie drogą Twoich przykazań,abym poddany Tobie, w mocy Twojejspokojnie, pokornie […]

Akty uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony! Niech będzie uwielbione święte Imię Jego! Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek! Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe! Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa! Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel! Niech będzie pochwalona […]

Modlitwa na adorację żłóbka

Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,w stajence betlejemskiej narodzony.Upadam na twarz przed Tobąi wraz z Najświętszą Matką Twojąi świętym Józefem oddaję Ci najgłębszy hołd.Z czcią też całuję ubogi żłóbek,który był pierwszym tronem miłości Twojej.Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,oddaję Ci serce moje i całego […]

Modlitwa bożonarodzeniowa

Uczyń nas, Panie, godnymi,by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła,porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki,unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię. Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna,by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.Przyjdź z pomocą pasterzom, zwierzchnikom i doktorom. Błogosław Twoim sługom,którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia,błogosław również duszom wszystkich chrześcijan,chorym, […]

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Moment łamania się opłatkiem w czasie wigilijnej wieczerzy i świątecznych spotkań jest jednym z najpiękniejszych, pełnych życzliwości i miłości momentów Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu może to być także okazja, by być może pierwszy raz od wielu lat, powiedzieć komuś „przepraszam” lub wybaczyć bliskim wyrządzone krzywdy. Przed momentem dzielenia się opłatkiem odmówicie wspólnie tę modlitwę! […]

Akt uwielbienia Miłości Miłosiernej

Jezu, Zbawicielu nasz! W obecności Maryi, naszej Matki, Aniołów i Świętych zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca, otwartego dla nas na krzyżu.(Stanąć w duchu pod krzyżem Pana Jezusa, patrząc w Jego Serce). Ufając w Twoją Miłość do nas, słabych ludzi, zagrożonych napaściami duchów ciemności, z pomocą Aniołów i Świętych obmywam […]

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, […]

Litania do św. Mikołaja

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.Święty Mikołaju, wierny sługo Boży,Święty Mikołaju, przewodniku błądzących,Święty Mikołaju, […]

Ufna modlitwa w cierpieniu

Panie, do Ciebie się uciekam,niech nigdy nie doznam zawodu,wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.Nakłoń ku mnie Twego ucha,pośpiesz, aby mnie ocalić!Bądź dla mnie skałą schronienia,warownią, która ocala.Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.Wydobądź z sieci zastawionej na mnie,bo Ty jesteś moją ucieczką.W ręce Twoje powierzam ducha mego,Ty mnie […]

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski [wymienić ją], o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. […]

Adwentowa modlitwa

W adwentowym czekaniugdy przycichł świat cały:uwielbiam Cię, Jezu,Panie godzien chwały. Uwielbiam Cię: w myśli,w modlitwie i w śpiewie.Oddaję Ci, Jezu,dziś samego siebie. Chcę Ci przygotowaćw sercu swoim drogę,bo tęsknię za Tobą,mym Panem i Bogiem. Zobacz – adwentowe płonądla Ciebie lampiony.Przyjdź więc Panie Jezui bądź uwielbiony! Alina Paul źródło: adonai.pl

Wspieraj nas - złóż darowiznę