Nasze projekty

W niesłusznym oskarżeniu

Zostałeś niesłusznie oskarżony? Kto Ci może pomóc jak nie Bóg!? Poproś go o siłę i odwagę!

Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

Być zawsze wiernym i nigdy nie obrażać Boga. Maryjo, broń nas od upadku i grzechu!

Modlitwa Internauty

Niech Św. Izydor wyprosi łaski u Pana. Byśmy kierowali nasze ręce i oczy – w internetowych wędrówkach – tylko na to co się Bogu podoba

Modlitwa matki z dzieckiem

Jesteś w ciąży? Poproś, za wstawiennictwem Św. Gerarda o błogosławieństwo dla nienarodzonego jeszcze dziecka

Modlitwa wsparcia

Maryjo – przynieś każdemu to, czego mu trzeba! Skłóconym – daj pojednanie. Tym co żyją w zgodzie – wytrwałości w niej i stałość

Modlitwa o miłość bez lęku

Boisz się ludzi, niepowodzeń czy… latania samolotem? Poproś, by ten lęk odszedł!

Modlitwa o pokorę

Przebacz nam Boże naszą pychę! To ona powoduje, że jesteśmy w ciągłej rywalizacji z innymi. Że chcemy mieć więcej niż inni i wiedzieć więcej niż ktokolwiek

Modlitwy dla zakochanych

Módl się i kochaj! Oto 7 modlitw, które pomogą zakochanym przeżywać piękną miłość.

Modlitwa o pomoc. Gdy sytuacja przekracza twoje siły

Znajdujesz się w sytuacji, która przekracza twoje siły? Pomódl się!

Modlitwa za Polskę za wstawiennictwem Judy Tadeusza

Polska – nasz ojczyzna! Warto się za nią pomodlić – o pokój, sprawiedliwość i rozwój kultury ducha.

Modlitwa o odzyskanie pokoju serca

W środku tygodnia pomódl się o pokój i wolność. O uwolnienie od natarczywości wroga!

Modlitwa w problemach finansowych

Poproś za wstawiennictwem Św. Judy Tadeusza o łaskę zaspokojenia bieżących potrzeb oraz wywiązania się z przyjętych zobowiązań!

Wspieraj nas - złóż darowiznę